4. maj 1916. Tab, tvangsafleveringer og tørrede grøntsager

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Tørre grøntsager.

Wolffs efterretningstjeneste for ernæringsspørgsmål opfordrer til at trække huden af de tørre, tomme ærtebælge, salatstilke, selleriblade, persille osv. og bruge dem til suppe om vinteren.

Hårdt ramte.

Blandt de hjem, som særlig er blevet hårdt ramt af krigen, er Frederik Petersens på Bylderup Mark.

Nogle få dage før påske i fjor faldt deres ældste søn, Peter i Frankrig, 21 år gl., en dygtig og viljestærk ung mand, til hvem knyttedes store forhåbninger.

Hen på sommeren mistede Petersens atter en søn, en dreng på 12 år, og nu har de modtaget budskabet om, at deres næstældste søn, Johan, som var 20 år gammel, på Palmesøndag er død på et lazaret efter at være blevet hårdt såret nogle dage i forvejen.

Kornet skal afleveres inden 10. maj ellers tages det ved tvang!

Landråden i Haderslev har under 1. maj udstedt en bekendtgørelse, hvori det blandt andet hedder:

For at undgå tvangstægt, ved hvilken der vil blive betalt langt under højestepris, opfordrer jeg landmændene til hurtigst muligt at aflevere alt det korn, som endnu er at aflevere, senest den 10. maj 1916. Hvad der ikke er afleveret til den tid, vil blive taget med tvang.

Selv det dårligste brødkorn skal afleveres. Havre, blandkorn eller blandingsfrugt skal nu som før overgives til kommuneforstanderne.

Byg skal ikke mere afleveres til bygkommisionærerne, men ligesom havren til kommuneforstanderne.

Foruden kommuneforstanderne må nu til den 10. maj i år kun endnu firmaet Sophus Fuglsang i Haderslev, med de af det udtrykkelig som underkommisionærerne antagne handelsmænd, opkøbe byg.

Hjemmeslagtninger.

Overpræsidenten har anordnet, at hjemmeslagtning af hornkvæg, får og svin til kvægholderens eget husbehov fra nu af og indtil 15. september d.å. kun må ske med kommunalforbundets samtykke (i landkredse landråden, i bykredse magistraten). Overtrædelser straffes med indtil 6 måneders fængsel eller med op til 1500 mark i pengebøder.

Sukker og sæbe

i Tønder kreds er nu også ifølge ”Vestslesvigsk Tidende” blevet indskrænket, således at der kun må udleveres sukker og vaskemidler efter en påtegning på brødkortet. Enhver person kan få 370 gram sukker 2 gange om måneden og 100 gram toilette- og barbersæbe samt 500 gram anden sæbe eller andre vaskemidler én gang om måneden, og det sidste kun før begyndelsen af den fjerde brødkortuge.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade.

Pensioneret lærer, M. Dahl i Flensborg, tidligere på Rømø, har modtaget budskab om, at sønnen, købmand Martin M. Dahl fra Kliplev er faldet i Frankrig. Han efterlader sig en ung hustru.

Murer Jens Petersen i Tandslet er faldet den 26. april under et stormangreb. Han efterlader hustru og 4 børn.

Maks Thiesen fra Sønderborg og Chr. Kelsen fra Stenderup i Sundeved er faldet.

Albert Kühl, en søn af banegårdsassistent Kühl i Skærbæk, er død efter at han for nogle dage siden (?) var blevet hårdt såret i Serbien.

Anker Møller 3. fra Stevelt, der tidligere har været meldt såret, er død.

Hårdt såret er Anders Warming fra Gårdskrog og Peter Mosegaard fra Haderslev.

For en 14 dage siden modtog M. Schmidt på Skrydstrup Mark meddelelse om, at hans ældste søn, jæger R. Schmidt, er i engelsk fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *