9. januar 1916 – Hilfskreuzer Marie forlader Wilhelmshaven

Hjælpekrydseren Marie med forsyninger til de tyske tropper i Østafrika forlader Wilhelmshaven under navnet “Ajax” og med det svensk flag vajende fra hækken. I Nordsøen skifter skibet identitet, og bliver til den danske damper “Nordamerika”. Skibet er indrettet med nordiske billeder, et nordisk sproget bibliotek og endda puder med de nordiske landes farver. Besætningens private ejendele gennemgås, og alt der har forbindelse til Tyskland ryger overbord.… Læs videre

8. januar 1916 – Kresten Andresen: “… alt er præget af kul-kul-kul og granater”

Kresten Andresen fra Ullerup på Sundeved gjorde krigstjeneste i Reserve-Infanteriregiment 86 (RIR86), der i nytåret 1916 befandt sig ved Loretto.

Lens den 8. januar 1916

Kære forældre!
Jeg har lavet mig en flugtstol af mit feltsejl, og i den har jeg siddet og læst Sønderjyske soldaterbreve, som jeg fik i aftes. Den glæder mig meget, mange tak for den.Læs videre

7. januar 1916. Gasangreb ved Somme-Py?

FR86 lå i det nye år ved Somme-Py. Her havde man kort efter jul oplevet en stigende fransk artilleriild. Det fortsatte i det nye år.

Hvad var årsagen til disse beskydninger? Gik fjenden i angrebstanker? Begge gange var han blevet i sine skyttegrave.

En anden formodning var mere sandsynlig. Vores rastløse arbejdsaktivitet, særligt etableringen af forpostgrave med de små forstærkede dækningsnicher havde sandsynligvis foruroliget ham, idet banken og hamren naturligvis ikke var undgået hans opmærksomhed.Læs videre

6. januar 1916 – Johan Wrang: “… udskifte det stive “De””

Johan Wrang var søn af bogholder ved Flensborg Avis Jørgen Wrang, og blev ved krigens udbrud indkaldt til Füsilier-Regiment Nr. 86, hvor han gjorde tjeneste hele krigen – fra januar 1915 som løjtnant.

6/1 1916

Min kære frøken List!
Modtag ad denne vej endnu engang min hjerteligste tak for de dejlige timer, som jeg tilbragte sammen med Dem under min orlov.Læs videre

5. januar 1916. Fransk granatregn over Somme-Py

FR86 lå i det nye år ved Somme-Py. Her havde man kort efter jul oplevet en stigende fransk artilleriild. Det fortsatte i det nye år.

Før end skaderne var helt udbedrede, gentoges beskydningen med samme styrke den 5. januar i det nye år. Samtlige regimentsafsnit og ”Hanseatenlejren” blev taget under ild.

Feltartilleriet beskød skinstillingen, hovedlinjen K 3 og højde 193.Læs videre

Nyt på siden om desertører

Mink efterlysning 2

Så er der nyt på siden om desertører.

Siden rummer nu afskrifter af samtlige efterlysninger i Kreisblätter for Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kredse.

Desuden rummer den afskrifter af de lister, som er bevaret på Aabenraa Landsrådsarkiv over efterlyste desertører fra hele Sønderjylland.

Det er vor frivillige medhjælper Peter Weber fra Aabenraa, der står for det store arbejde.… Læs videre

1.januar 1916 Nytårsprædiken der skurer sønderjyderne i ørene. Brev fra Jørgen til Inger.

Senest ændret den 4. januar 2016 11:44

Da 36 årige Jørgen Jensen Friis i 1915 blev indkaldt som tysk soldat, påbegyndte han og hustruen, Inger, en 3 år lang korrespondance om hvordan Jørgen bedst holdt sig ude af farezonen og Ingers arbejde med at drive gården Hauge i Fjelstrup videre.

(Efter en kort juleferie hjemme i Fjelstrup er Jørgen atter tilbage ved fronten.)… Læs videre