1. oktober 1915 – Ribe Stiftstidende: Listen af krigsramte vokser

Faldne

Skomager Jessen og hustru i Sønderborg har modtaget meddelelse om, at deres søn Anton er falden i Rusland i en alder af 23 år.

Hans Frederik Jørgensen fra Hundslev på Als er falden i Rusland den 3. september i en alder af næppe 20 år.

Niels Nissen fra Hammelev er den 30. august falden i Galizien, 35 år gammel. Han efterlader hustru og to børn.

Arbejdsmand Lorenzen i Haderslev er falden i Rusland. Han efterlader sig hustru og 4 ukonfirmerede børn.

Kresten Hansen af Toftlund er falden i Rusland.  Den faldne havde for et par år siden begyndt en vognmandsforretning i Toftlund.

Landmand Anton Petersen fra Sverdrup i Øsby sogn er falden i Rusland den 1. august, 32 år gammel. Petersen efterlader sig hustru og 2 små børn.

Lorenz Davidsen fra Traasbøl, der i en årrække tjente hos gårdejer Joh. Lorenzen i Bovrup, er falden i Rusland. Med Davidsen er der nu faldet 38 mand fra Felsted sogn.

Gæstgiver og høker Frits Schwarz i Gammelgab ved Broager er falden. Han var bleven gift for et halvt år siden.

Efter at familien Gundlach i Langhorn ved Hoptrup for nylig havde mistet sønnen Emil Szameitat i krigen, er der kommet meddelelse om, at sønnen Julius Otto Szamietat er falden den 22. september.

Simon Simonsen en søn af Niels Simonsen fra Fæsted Toft ved Hygum, er den 31. juli falden ved Schabin i Rusland, 23 år gammel.

Løjtnant Lorenz Lorenzen er den 25. september falden.

I den sidste tabsliste opføres følgende Nordslesvigere som faldne:

Emil Moltzen fra Søgård i Haderslev kreds, Oskar Gjørtz fra Haderslev, Christian Christensen fra Egen på Als og Arnold Hansen fra Flensborg.

Urmager Iver Chr. Jørgensen, en søn af Iver Jørgensen i Harres, om hvem der for kort tid siden meldtes, at han var blevet såret af et skud i ryggen, er død den 7. september, 24 år gl.

Underofficer Christen Juhl fra Hovslund er død på et feltlazaret, medens Hans Andersen fra Hønkys er død af sygdom.

I den sidste prøjsiske tabslisteopføres bl.a. følgende nordslesvigere som faldne;

Underofficer Laurits Petersen fra Øster Lindet, Willi Schaffer fra Nørre Halsted, Karl Andersen fra Braderup, Lorenz Hansen fra Søvang, Niels Petersen fra Skudstrup, Wilhelm Fromm fra Flensborg, Nis Mortensen fra Vejbøl, Martin Christiansen 2. fra Rørkær ved Tønder, gefr. Christian Falsmann fra Nibøl, Sønke Danklefsen fra Nibøl, Peter Lorenzen 2. fra Skodsbøl, der hidtil har været meldt som savnet, Eduard Hansen fra Flensborg, Franz Klein fra Tønder, Frederik Beyer fra Løjt Kirkeby.

Sårede

I den sidste prøjsiske tabsliste opføres som hårdt såret:

Heinrich Peters fra Nibøl, underofficer Nis Hjort fra Bjerndrup, vicefeldwebel Peter Lass fra Svenstrup og Rasmus Petersen fra Sommersted.

Forpagter Nis Rasmussen fra Runkærgaard ved Rødding ligger syg på et lazaret i Ankermünde et stykke fra Berlin.

Savnede

I den sidste tabsliste opføres som savnede:

Christian Jensen fra Overby i Tønder Amt, gefr. Chr. Lorenzen fra Skodsbøl og Peter Clausen fra Flensborg.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *