Tag-arkiv: nytår

Godt Nytår og en status over 2023

Så er det allerede Nytår igen og snart er endnu et år gået for websitet denstorekrig1914-1918, der i sommeren 2024 kan fejre 10-års jubilæum. Meget er nået på den tid og der er endnu meget, der ved fælles hjælp kan nås.

Derfor kommer her en status over websitet og ikke mindst arbejdet på og bag websitet, men det vigtigste kommer dog først, nemlig:

en meget stor TAK til alle de frivillige,

der på hver sin vis bidrager eller har bidraget til hjemmesidens indhold. Nogle arbejder direkte på websitet med at oprette, redigere og supplere personsider, andre forbereder og udarbejder de personskemaer, som siden offentliggøres, andre afskriver kilder, breve, brevsamlinger eller erindringer og andre gør “lidt af hvert”.

Det er sagt og skrevet før, men en sandhed kan gentages uden at tabe sin værdi: Uden jeres indsats og store arbejde ville der langt fra være så meget at finde på websitet.  Tak.

En særlig tak skal lyde til de 2 frivillige og museets 2 praktikanter, der deltog som repræsentanter for websitet ved ”Historiens Dag” lørdag den 11. november 2023 på Sønderborg Slot. Det var et populært tiltag, hvor gæsterne fra kl. 10 til 17 kunne møde de frivillige, spørge ind til kilder eller aflevere oplysninger om krigsdeltagere.  Det var en meget travl dag og jeg vurderer, at der er kommet oplysninger og kontakter, der vil udmønte sig i omkring 50 nye personsider. Jeg sender jer alle 4 en meget stor tak for jeres selskab og arbejde på denne dag.

Det store arbejde, der lægges af de frivillige både bag og mere synligt på websitet, udgør et værdifuldt bidrag til manges familiehistorie, tilgængeliggør kilder, øger opmærksomheden på denne del af den sønderjyske historie og kunne desuden helt konkret bidrage til en

Særudstilling:
På Sønderborg Slot stod meget af 2022 og 2023 i Første Verdenskrigs tegn, og meget er foregået uden for websitet, hvilket tog en stor bid af redaktørteamets tid og kræfter. I slutningen af april 2023 åbnede den nye store særudstilling ”Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918”. Udstillingen er den mest ambitiøse særudstilling, museet har lavet i mange år. Den fylder 400 kvadratmeter fordelt på 11 rum.

Udstillingen indeholder tæt på 800 genstande, 44 giner med uniformer og udrustning, otte TV-skærme med 14 videofortællinger, seks lyttestationer med 12 lydfortællinger, foruden originale filmoptagelser fra Første Verdenskrig og – ikke at forglemme – en britisk Mark IV-kampvogn i fuld størrelse, fremstillet af pap.

Det tilhørende katalog på 135 sider fortæller på en let læst og koncentreret måde Første Verdenskrigs historie, sådan som den blev oplevet af sønderjyder. Kataloget viser desuden mange genstande og gengiver beretninger fra udstillingen.

Udstillingens personoplysninger bidrager til levendegørelsen af udstillingen og den del har kun kunnet lade sig gøre, fordi kredsen af frivillige på hjemmesiden har bidraget med at samle viden og systematisere den igennem mange år. Derved er det lykkedes at identificere mange af de omtalte personer, hvis beretninger og genstande er en del af udstillingen.  Uden det store arbejde og de mange timer, som mange frivillige har lagt i hjemmesiden siden 2014, ville det slet ikke have kunnet lade sig gøre.

Har du endnu ikke set udstillingen – så fortvivl ikke –
den er åben til oktober 2025.
Så der er god tid til at se – eller gense – udstillingen.

Hvad er der sket på websitet i 2023?
Her skal kun nævnes et par af de større tilføjelser til siden:
I maj 2023 blev listen/listerne over desertører opdateret. Det har kun været muligt takket være det meget stort arbejde, som én frivillig har lagt i at gennemgå de mange forskellige kilder.

En opdateret liste med links til digitale kilder mm. blev offentliggjort på siden ”Leksikon” i efteråret 2023.

En af de frivillige udarbejder pt. personsider for de ca. 5000 medlemmer af DSK, som er nævnt som afdøde medlemmer i DSK Årbøgerne. Desværre er det ikke altid muligt at identificere alle, da der dels er en del mangler eller trykfejl i både navne og datoer mm. i listerne. Samtidig er medlemmerne ikke altid medlem af den DSK-afdeling, hvor de er bosat. Derudover er en del døde efter 1969, hvilket betyder, at kirkebøgerne ikke er tilgængelige.

Personsider:
I november 2023 rundede antallet af personsider 13.000. Samtidig er utallige personsider blevet redigeret og ofte suppleret med nye oplysninger og/eller links mellem slægtninge som brødre og fædre/sønner.

Der er pr. 31/12 2023 oprettet 13.064 personsider.
I 2023 blev der oprettet 615 nye personsider, hvilket svarer til ca. 1,68 pr. dag i gennemsnit. Det er en nedgang i forhold til tidligere år, hvor antallet af nye personsider var 1382 i 2020, 936 i 2021, mens der 2022 blev offentliggjort 885 personsider (svarende til 2,46 pr dag). Det skyldes dels at nogle frivillige holder en meget velfortjent pause fra at udarbejde personsider, dels har nogle frivillige været ramt af arbejdsmæssig travlhed og/eller sygdom, ligesom en del frivillige har skiftet fokus til andre opgaver som for eksempel at afskrive eller gennemgå kilder.
Derudover er det blevet mere tidskrævende at udarbejde personsider, da mange af de nemt tilgængelige kilder med oplysninger om krigsdeltagelse er ved at være gennemgået.

Kommentarer:
Der blev i løbet af 2023 skrevet 671 kommentarer til indlæg og personsider. Det er lidt flere end i 2022, men et fald i forhold til de andre år (henholdsvis 644 i 2022, 790 i 2021 og ca. 780 i 2020).

Mange kommentarer indeholder supplerende oplysninger, nye kilder eller ros til de frivillige. Tak for det.
Vi når ikke altid at besvare kommentarerne, men kommentarerne bliver gemt og inddrages når en personside skal redigeres.
Simple rettelser som trykfejl og lignende kan som regel rettes ret hurtigt, men kommentarer med mange oplysninger medfører ofte et større redigeringsarbejde, hvis det involverer flere personsider, links og kilder. Det har de frivillige ikke altid tid til at gøre med det samme.

Besøgstallet på websitet er fortsat faldende, men fortsat pænt med mellem ca. 12.-18.000 besøgende pr. måned. Der er større udsving i antallet af besøgende fra måned til måned, som dels skyldes det svingende antal indlæg og nyheder.
Der er i 2023 offentliggjort 219 indlæg (svarende til 18 pr. måned eller lidt over 4 pr. uge i gennemsnit).

Fremtiden på websitet:
De frivillige fortsætter med at udarbejde personskemaer på baggrund af indsendte oplysninger og forskellige gennemgåede kilder. Men der er fortsat en del indsendte oplysninger og andre opgaver, der ligger længere end ønsket. Det skyldes simpelthen det meget begrænsede antal af aktive frivillige. Men ethvert bidrag er til siden er velkomment. Se evt. siden ”Om” for at se, hvem der er / har været frivillig.

Foreløbig arbejdes der pt. med at redigere og offentliggøre indsendte personskemaer for krigsdeltagere fra 4 sogne med tilsammen omkring 350 krigsdeltagere. Derudover indsendes der løbende mails med personoplysninger om krigsdeltagere til Sønderborg Slot, som videresender oplysningerne til de frivillige. Så der kommer definitivt også mange nye personsider i 2024.

Der er fortsat lang vej til personsider for de omkring 30.-35.000 sønderjyder, der blev indkaldt under 1. verdenskrig. Men oplysninger om krigsdeltagere er altid velkomne. Læs mere herom på siden ”Indsend oplysninger”.

Der vil også fortsat kommer regelmæssigt indlæg som “Den gotiske udfordring” og “5 udvalgte krigsdeltagere“, ligesom der vil være omtaler af nye udgivelser, bøger, film, tv-udsendelser eller lignende med fokus på 1. verdenskrig.

Tak for at du har fulgt siden i 2023 –
og måske helt siden starten i sommeren 2014.
Det håber vi, at du vil fortsætte med.

Godt nytår!

Hanne C. Christensen
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

1. januar 1918 – Jens Iversen: “… der blev danset til den lyse Morgen”

Lærer Jens Iversen var i 1915 endt i russisk krigsfangenskab, og kom i begyndelsen af 1916 til Astrakhan i Volga-deltaet nær Det Kaspiske Hav. Fra slutningen af januar 1917 førte han regelmæssig dagbog.

A . , Tirsdag, den 1. Januar 1918, Nytaarsdag.
Julen og Nytaarsaften ligger nu bag os, dvs. vor Jul og vor Nytaarsaften, thi Russernes følger fjorten Dage senere, da de regner efter den gamle Stil, den Julianske Kalender. I Modsætning til saa mange andre af Borgerkrig hærgede Egne i dette ulykkelige Land fik vi Lov til at feste i Fred, endskønt vist alle har haft en Følelse af at sidde paa en Krudttønde.

Jul her i Landet er ikke det samme, som hos os. I den russisk-ortodokse Kirke indtager Paasken den Plads i den offentlige Bevidsthed og i Familielivet som Julen hos os. Derfor er der heller ikke noget i Gadebilledet, der minder os om denne Højtid. Den gaar nærmest upaaagtet hen, undtagen naturligvis i lutherske og romersk-katolske Krese, hvor den har sit hjemlige Præg. En saadan hjemlig, hyggelig Juleaften oplevede jeg i Aar for første Gang i Krigsfangenskabet, og det var hos Familien Siedel. Efter Svinestegen tændtes Juletræet, en Skik, Russerne heller ikke bruger. Efter at Børnene havde faaet deres Gaver, sad vi sammen i den lune Dagligstue omkring Samovaren til henimod Midnat.

Hvilken Kontrast til min første Jul i Fangenskabet for to Aar siden i det skumle Tramvajdepot i Zarizyn. højt oppe paa den øverste af tre ovenpaa hinanden anbragte nøgne Træbrikse. I fire Maaneder havde jeg ikke været af Klæderne Dag og Nat, ejede ikke en Skilling, intet uden Tøjet paa Kroppen, og det var laset, lurvet og luset, Vandet frossent, ingen Mulighed for at vaske sig og til Overflod Dysenteri.

– Hos Chlebnikoff s var der stort Selskab.

Nytaarsaften, altsaa i Gaar, var jeg igen inviteret hos Siedeis. Da jeg efter Midnat gik bort, vilde jeg efter Aftale afhente Kiedler i Nabolaget hos en Civilfangefamilie Wiener, hvor han tilbragte Aftenen, men jeg blev hængende i det lystige Selskab, mest østrigske Officerer, og der blev danset til den lyse Morgen. Datteren er forlovet med en østrigsk Feltpræst, der ligeledes deltog, og Fiedler med hendes Veninde.

Katja Lavrentjevna og Aleksej Aleksejevitj , der ligeledes studerer
Medicin, er rejst tilbage til Moskva igen.

(Lokalhistoriskarkiv for Gl. Tønder Kommune)