4. marts 1920. Johannes Christensen: Jeg ser det sorte uhyre komme væltende fra syd

Johannes Christensens dagbogsoptegnelser fra afstemningstiden i anden Zone, Mellemslesvig.

Efter Middag i Går gik jeg så til Horsbøl, der ligger helt ude ved Havet. Vejen der fører derud er belagt med Klinker. Alle de andre Veje derude er omtrent ufremkommelige om Vinteren. Mange af dem står også under Vand. Det er jo udprægede Marskegne her omkring, om Vinteren er her trist herude, men om Sommeren må her være herligt, grønne Marker alle Vegne, hvorpå der bevæger sig tusinde og atter tusinde af brogede Kreaturer, Heste og Får.… Læs videre

4. marts 1920. Ernst Christiansen: “I Berlin har man givet SIesvig-Holstenerne gode, men ubestemte Løfter”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

4. Marts: I Berlin har man givet SIesvig-Holstenerne gode, men ubestemte Løfter.
— Diskussionsmøde i »Sansaouci«. Grosserer Garbers leder. Callø, P. Paulsen, Nis Nissen; stor dansk-tysk Diskussion.Læs videre

3. marts 1920. Ernst Christiansen: “nyt Krav om 3. Zones Rømning”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

3. Marts: Samtale med Bruce, der synes at have været forberedt paa Rensborg og venter en ny Udvikling.

— I Aften Tillidsmandsmøde i Logehuset. Forelægger et nyt Krav om 3.Læs videre

3. marts 1920. Johannes Christensen: Stemningen var livlig og håbefuld

Johannes Christensens dagbogsoptegnelser fra afstemningstiden i anden Zone, Mellemslesvig.

“Den 3. Marts rejste jeg hjemme fra, allerede i Toget mellem Tønder og Niebøl diskurteres Grænsespørgsmålet livligt, Stemningen var uklar, men enkelte bekendte sig dog åbenlyst til Danmark, en som jeg havde været Soldat med, sagde til mig, at i det vestlige siges der at være kun få danske Stemmer, men vær sikker på, der bliver mange flere afstemningsdagen, alt hvad Tyskerne kommer med, tager vi imod, men vi ved hvad vi gør den 14.… Læs videre

2. marts 1920. Ernst Christiansen: “Det hele er kæmpemæssig Bluff for at paavirke Afstemningen”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

2. Marts: I Rensborg har der i Gaar været samlet 200 Mennesker, alt ledende i tysk Politik, Rigsdagsmænd, Partibestyrelser, Provinslanddag osv. Vedtaget et Krav om slesvig-holstensk Selvstændighed.Læs videre

2. marts 1920. Flensborg magistrat afviser danske klager

I Anledning af en Artikel i Flensb. Av. om det høje Vælgertal i Byen afgav Magistraten følgende Protest til C. I. S. (Berl. Tid. (Aften), 2. Marts 1920):

»Flensborg Avis« forsøger at give det Indtryk af, at 6.000 Personer uberettiget er indført paa Stemmelisterne. Den hævder, at  Boligattesterne er overfladisk udfærdigede, og at der er blevet stillet de derved ansatte Folk Straf i Udsigt, fordi de ikke vilde have ladet disse Vidnesbyrd gaa gennem Det tyske Udvalg.… Læs videre

2. marts 1920. ØK’s skib M/S “Peru” ankommer til København fra Vladivostok med danske statsborgere og sønderjyske krigsfanger fra Sibirien.

Med på skibet var Niels Mikkelsen Purup og familie. Han rejste til Sibirien i 1912, hvor han arbejdede for Sibiko (Sibirist Kompagni) og senere etablerede sig i Tjita til 1915. Efter et kort ophold i Danmark rejste han retur – nu med hustru – til Tjita. Han blev selvstændig og fremstillede cigaretter på egen fabrik i Tjita.… Læs videre

1. marts 1920. Slesvig-Holstenere! Tillad ikke, at man sønderriver Eders  Hjemstavn!

I Rendsborg samledes 1. Marts 1920 200 slesvig-holstenske  Repræsentanter for Stænderne, Handel, Haandværk, Industri og Landbrug, for Arbejderstanden, Gejstligheden samt Universitetet
i Kiel; endvidere mødte der Delegerede fra alle politiske Partier, fra Det tyske Udvalg i Flensborg, fra Slesvig-Holstener-Forbundet samt fra Provinsiallanddagen og den preussiske Landsforsamling.

Forsamlingen vedtog enstemmigt følgende Res. (Flensb. Av. 3. Marts 1920) :

De i Rendsborg 1.… Læs videre

1. marts 1920. Møde i Bilskov Kro.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

1. Marts: Vi vedlager at holde en sidste omfattende Friluftstilkendegivelse den 7. Marts. — Erfarer fra »Flensburger Hof«, at der er udklækket et stort tysk Krigspuds i Rensborg.Læs videre

1. marts 1920 – De faldne

Krigsdeltagere døde af ulykker, kvæstelser eller sygdomme pådraget i krigen eller i krigsfangenskab

2. marts 1920:
Tüchsen, Peter Ewaldsen (RIR213/9) – Løgumkloster, Løgumkloster Sogn.

10. marts 1920:
Schmidt, Christian Petersen (Eisenbahn) – Bevtoft, Bevtoft Sogn.

16. marts 1920:
Bonnichsen, Hans (RIR69) – Haderslev.

23. marts 1920:
Jensen, Jens Christian (RIR86/3) – Rastatt, Tyskland.

28. marts 1920:
Nardello, Franz Bernhard – Flensburg.… Læs videre