2. marts 1916. Stålhjelme til Füsilierregiment “Königin” Nr. 86

Efter stormen på Navarin-Ferme den 27. februar 1916 fik Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 bevilget 14 dages hviletid.

14 dages hvil var beskåret regimentet. De blev udfyldt med badning, aflusning, noget eksercits, fordeling af forstærkninger, der indtraf i disse dage, 600 mand høj.

Udrustning blev repareret eller tilpasset.

To nyskabelser, der viste sig velegnede helt til krigens slutning, dukkede op første gang: stålhjelmen, først i beskedent antal, der lige slog til for posterne i forreste linje, så gasmasken.Læs videre

2. marts 1916. Papirmangel

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Det kniber med papir til bladene.

”Foreningen af Slesvig Holstenske bladforlæggere” har udsendt følgende:

”Siden verdenskrigens begyndelse arbejder bladerhvervet under de tænkeligst ugunstige forhold. På den ene side er indtægterne ved kundgørelser, som i hovedsagen må opretholde et blad, gående ned til et mindste mål, og på den anden side er omkostningerne til beretningerne, telegrammer og telefonafgifter samt tekniske materialer af al slags bestandig og betydelig blevet forhøjede.Læs videre

1. Marts 1916: Vedrørende Metalafleveringen

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.
August Ebeling og hustru i Sebbelev paa Als har modtaget dem sørgelige Efterretning, at deres Søn Theodor er falden den 5. Februar. Han blev kun rigelig 20 Aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Søndag den 5. marts om Formiddagen Kl. 9½ i Ketting Kirke.
Boy Frandsen fra Friskmark ved Gram, der tjente som Feldwebel ved Vestfronten, er falden den 24.
Læs videre

1. marts 1916. Nye tider syd for Kongeåen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Før og nu -!

En af Haderslevegnens mest ansete landmænd, en sønderjyde, som vi kan kalde X, blev for kort tid siden af amtsforstanderen opfordret til at overtage hvervet som kommuneforstander. X afslog opfordringen, idet han tilføjede, at han jo også var dansksindet, hvilket jo almindeligvis af myndighederne hidtil er anset for uforeneligt med at beklæde sådanne offentlige tillidshverv.Læs videre

1. marts 1916 – Peter Knudsen: “…ved morgen død”

Peter Knudsen stammede fra Vogelsang i Töstrup Sogn få kilometer nordvest for Kappeln ved Slien. Han modtog læsestof fra Pastor Nielsen og sendte ham af og til et brev fra fronten. Knudsen var Ersats-Reservist ved Reserve-Ersatz-Regiment Nr. 4, som de første år af krigen lå i Flandern.

Langenhoeck d 1/3 16.

Kære Hr. Pastor

Tak for Bladene og Tak for de gode Cigarer fra Leipzig.Læs videre