2. marts 1916. Papirmangel

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Det kniber med papir til bladene.

”Foreningen af Slesvig Holstenske bladforlæggere” har udsendt følgende:

”Siden verdenskrigens begyndelse arbejder bladerhvervet under de tænkeligst ugunstige forhold. På den ene side er indtægterne ved kundgørelser, som i hovedsagen må opretholde et blad, gående ned til et mindste mål, og på den anden side er omkostningerne til beretningerne, telegrammer og telefonafgifter samt tekniske materialer af al slags bestandig og betydelig blevet forhøjede.

Nu forestår som følge af vanskeligheder i fremstillingen af hovedbehovsartiklen, papiret, en prisforhøjelse af yderligere 40 procent. Denne ny byrde kan bladerhvervet ikke bære.

Over 2000 tyske blade har allerede måttet ophøre med at udkomme. For at forebygge, at yderligere foretagender i landet må standse, ser de slesvig-holstenske blade sig foranledigede til fra 1. april i almindelighed at måtte forhøje deres abonnementspris.

Vi nærer den tillid til læseverdenen, at de samtykker i den højere pris, som vi har begrænset til det yderste.”

Henved 60 blade i Slesvig Holsten vil gå med til denne prisforhøjelse, som for de forskellige blade beløber sig fra 15 til 45 pfg. for hvert fjerdingår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *