Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.
I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er et brev skrevet den 15. marts 1916 af Peter Hendrik Rytz (1876-1916) til hustruen. Det er ét af de sidste breve inden han falder. Brevet er en del af en brevsamling, der er overdraget til Sønderborg Slot.

Peter Henrik Rytz (1876-1916) brev 15, marts 1916, side 1 øverst.
Peter Henrik Rytz (1876-1916) brev 15, marts 1916, side 1 nederst.
Peter Henrik Rytz (1876-1916) brev 15, marts 1916, side 2 øverst.
Peter Henrik Rytz (1876-1916) brev 15, marts 1916, side 2 nederst.

2 tanker om “Den gotiske Udfordring”

 1. Sanitetsunterstand d. 15. III. 16.

  Min kære Therese! Som Du ser er jeg i Sanitetsundt.
  igjen, jeg er ikke syg men har en bolden Haand
  og den var meget hævet, det er noget som de har svær
  respegt for, ja længe bliver jeg jo ikke her jeg
  tænker et par dage men jeg faar jo da godt
  udvilt, Du kan tro at jeg godter mig, ja Reumatis
  mus har jeg ogsaa men ingen Smærter, bare at
  jeg ikke kan gaa, i højre Hofte smærter det hver
  gang jeg setter Benet til men det regnes der ikke med
  maaske kan det ogsaa gaa vek og komme igjen
  og enten vil det jo ikke skade mig eller også vil
  de komme til at regne dermed, ja den slags ting ordner
  sig selv. A – a nu godter jeg mig igjen, jeg har mit
  leje lige for Ildstedet, (en muret Ovn) ja det er dejlig
  Du skal have mange tak for det sidste Brev jeg fik
  et udmærket Brev, lidt om alt. Naa Du har saa
  solgt Studene, ja det er godt, for Manden er jo god
  og Prisen tosset noget saa dyrt kunde man jo
  ikke tænke sig, det giver rigtig nok Penge og svinder
  ikke meget i Stalden. Sig mig engang hvordan pris
  er der paa Heste, jeg tænker nemlig paa hen i
  Sommeren at sælge de store Stude og kjøbe en Hest
  Det var jo bedre at have en Hest til Binderen og jeg
  er jo nær ved at tro at Studene kan løse en god
  2 Aars Hest ind til Høsten, ja der er jo endnu
  tid at overveje den sag. Skulde der blive Hestemy[ns]
  tring saa skal Du huske at vores er 3 Aarige
  lad ogsaa Josef det vide. Du er forkert paa det med
  Skolejorden, først Runkelror saa i mitten Kartofler
  og nær for Tjørnehegnet 2 radet Byg, saadan har jeg inddelt
  det fordi det stykke i mitten er det ureneste og hvor afgrøden
  altid har været dårligst, men det har ikke noget indflydelse
  paa Kartofler, men har I noget Thomasslagge og Kali
  saa se at faa det saaet snarest og lad hele stykke faa
  lidt (Kartofler og Roerlandet) kan det ikke faa 400 pr. Td.
  Saa lad det faa 2 eller efter som I har til. Kunst-
  gjødningen Du har faaet hjem er meget godt og Billig
  Kan Du skaffe dygtig af den slags skal Du ikke være Bange
  for Prisen selv om den skulde blive større. Svovlsur
  Amoniak skal gjærne saaes paa Rug og Hvede i denne
  Maaned, det vil sige første saaning 100 # pr. Tdr. Land ja
  vis I foreksempel er ved at saa første overgang i
  disse Dage saa kan I igjen saa sidste overgang
  i slutningen af Marts, men sidste overgang
  skal være saaet 8te Dage hen i April, bedre
  er det om det kan være færdig i Marts. Hveden 600
  pund til første saaning og igjen 600 # til sidste saaning.
  Rug 300 # ad gangen i alt 1800 # Rug og Hvede tilsammen.
  Lad mig snarest vide hvor meget svovlsur Amoniak
  Du faar, for hvor der saaes Amoniaksupherfosfat
  skal der ingen svovlsur Amoniak. Se nu og faa
  Studene godt tilkjørt saa I kan kjøre Ajle med dem.
  Første halvdel af April skal Ajlen ud paa Hveden
  men ikke i Blæst og ikke i Solskin. Nu synes jeg
  ikke jeg har mere at skrive om med hensyn til
  det. Bare jeg kunde faa Orlov og komme hjem og ordne
  lidt og se hvor store vore Børn er bleven.
  [Side 1, venstre kant]
  Jeg skriver nok imorgen igjen. Din Peter
  Jeg kan bruge lidt konvoluter.

  1. Til Preben T. Clausen

   Hermed nogle bemærkninger til din transskription:

   – Det allerførste ord i brevet læser jeg “Sanitetsonderstand”, ikke “Sanitetsunterstand”.

   – Side 1, linie 7 og 14 læser jeg “–gasser—“, ikke “—godter–“.

   – Side 1, linie 9 læser jeg “–i højre Hofteled smærte det hvær–“, ikke “–i højre Hofte smærter det hver–“.

   – Side 2, linie 3 læser jeg “–nor (betydning: nord) for Tjørnehegnet–“, ikke “–nær for Tjørnehegnet–“.

   – Side 2, linie 6 læser jeg “–Thommasslagge–“,
   ikke “–Thomasslagge–“.

   Med venlig hilsen
   Andreas Jacobsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *