Tak for kommentarerne

Tak for jeres kommentarer og supplerende oplysninger

Der har den sidste tid været indsendt flere kommentarer med bl.a. supplerende oplysninger og supplerende links til eksisterende personsider. Mange tak for det.

På grund af flere årsager, herunder generel travlhed og arbejdsfordelingen blandt de frivillige samt evt. sygdom, bliver kommentarer ikke altid besvaret, men “arbejdet af” efterhånden.
Kommentarerne bliver stående under hver personside og vil blive indarbejdet i personsiden efterhånden som de frivillige når dertil.
Nogle kommentarer og supplerende oplysninger kræver desuden en del tid at gennemgå og evt. finde flere kilder/oplysninger dertil.

Tak til de frivillige:
De frivillige, der arbejder “bag kulissen” på dette website er netop frivillige, hvilket vil sige, den enkelte har en aktiv rolle, når det kommer til at foreslå eller påtage sig opgaver, samt selvstændigt afgør, hvornår og hvor meget tid, der skal bruges på det.
Uden de frivillige havde websitet langt fra kunnet byde på så mange oplysninger om så mange krigsdeltagere.
Tak for jeres tid og store arbejde.

Der er i perioder mellem 3 og 10 aktive frivillige, der arbejder med at transskribere kilder, med at gennemgå supplerende kilder af meget forskellig art og med at finde oplysninger om krigsdeltagere, der derefter samles til personsider.
Pt. arbejder de frivillige primært med at færdiggøre igangværende del-projekter i forbindelse med krigsdeltagere, der endnu ikke har fået en personside.
Der er pt. 3 frivillige, der arbejder direkte på websitet med forskellige opgaver, herunder at redigere eksisterende og oprette nye personsider på baggrund af kommentarer, indsendelser til Sønderborg Slot og/eller de øvrige frivilliges bidrag.
Se evt. siden “Om” for at se, hvem der er frivillig.

Vær opmærksom på, at længere supplerende oplysninger om den enkelte krigsdeltager eller dennes slægtninge – herunder f.eks. personskemaer med oplysninger om krigsdeltagere, hvortil der pt. ikke er oprettet personsider – med fordel kan indsendes via mail til undertegnede.
Jo flere præcise oplysninger om f.eks. krigsdeltagerens navn, fødselsdato, dødsdato og stednavne, der indsendes – jo nemmere er det for de frivillige at arbejde videre på en evt. personside.
Se siden “Indsend oplysninger“ for, hvordan du bedst indsender oplysninger.

Med venlig hilsen
Hanne C. Christensen
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *