Den gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.
I kan sende en skanning (gerne i en opløsning på 300 dpi) til Hanne C. Christensen her.

Denne uges udfordring er et brev dateret den 08/07-1918 og er det første af 3 breve skrevet af Peter Emil Simonsen (1873-1962) til hustru og børn. En scanning af brevene, som er i privateje, er i april 2024 sendt til Sønderborg Slot.

Brev dateret 8. juli 1918 skrevet af Peter Emil Simonsen (1873-1962) side 1. Original i privateje 2024.
Brev dateret 8. juli 1918 skrevet af Peter Emil Simonsen (1873-1962) side 2-3. Original i privateje 2024.
Brev dateret 8. juli 1918 skrevet af Peter Emil Simonsen (1873-1962) side 4. Original i privateje 2024.

3 tanker om “Den gotiske Udfordring”

 1. Berkhof d. 8 Juli 1918.

  Kjære Cathrie!
  I dag modtog jeg dit Brevf fra
  den 19 Juni vorfor jeg takker
  dig, denne Brevf har ogsaa
  været lidt længe underveis for
  at komme hertil det er merklig
  nok at somme Breve tage
  saa lang Tid, ellers de fleste
  er kuns 4 eller 6 Dage underveis
  men nu det er jo Krigstid og
  saa en lang Vei, Jeg ser i Brevet
  fra den 1 Juli som jeg modtog igaar
  at din Fjedemadras trænger

  til Hjelp den skal jeg nok faa
  gjort istand naar jeg kommer
  hjem på Urlov om jeg kan
  faa Materiale med Herfra er
  vist Wanskelig men maasked
  jeg kan faa nogen Gjorte kjøbt
  underveis, enten i Hamburg eller
  Flensburg, jeg har idag studeret
  lidt i Farplanen over Taagene
  naar jeg kan reise herfra om
  Midagenen og saa er jeg anden
  dag Eftermiddag Kl. 3 i Berlin fra
  Berlin 4,50 i Hamburg 11,02 og i Neumün
  ster 1,24 fra 5,03 og i Flensburg 7,49
  i Woyens 12,09 og vornaar saa der
  gaar et Tog til Gramby ved jeg

  ikke, maasked først Kl. 7,30, jeg ved
  jo heller ikke om jeg kan benyte
  denne Taag herfra, da der gaar
  et Taag om Morgenen Kl. 6 og en
  om Aftenen 6½ de meste heromkring
  fra skal benyte Aftentaaget men
  den er ikke saa heldig for mig
  da der er daarlige forbindelser
  fra Berlin af og hjemad, men
  nu maa i jo ikke vente mig
  før i Ser mig thi det er jo
  altid udbestemt men forhaaben

  lig vare det ikke saa ret lenge
  i bedes om at lade mig vide vornaar
  Taagene gaar fra Woyns efter
  Gramby, og vornaar det er best

  Passende at jeg kommer og saa
  Skrivf op alt var jeg skal lave
  i denne Tid jeg er derhjemme
  thi naar du ikke har det opskrevet
  er jeg bange at du glemmer en
  del som det Altid før har været
  tilfelde, her paa Entlausungs-Anstalt
  som jeg fortiden er have jeg det
  jo efter Omstendighederne godt
  her er jeg Jo Selvstendig, Aufsig
  habende og Betriebsleiter i morgen
  er der nu lige anmeldt at der komme
  mange Cevil, Og nu en Kjærlig
  Hilsen Kjære Cathrine Amanda
  og Marie fra eder Papa f.t.
  i Rusland og nu Levf Well
  paa en Snarlig og Glædelig Gjensyn
  (maaske om 14 Dage) din Emil

  1. Til Preben T. Clausen

   Først et par generelle bemærkninger:
   En håndskreven tekst kan afvige mere eller mindre fra samtidens retskrivning og grammatik. Det må man som oversætter (“transskriptør”) loyalt respektere.
   Forekommer der ulæselige eller meningsløse ord og vendinger kan man ved afkrydsning eller på anden vis gøre opmærksom derpå.

   Dernæst nogle bemærkninger til det aktuelle brev med ord, jeg læser lidt anderledes:
   Side 1, sidste linie: Ordet “Fjedemadrasse”, ikke “Fjedemadras”.
   Side 2, linie 8: Ordet “stoderet”, ikke “studeret”.
   Side 2, næstsidste linie: Ordet “Woyns”, ikke “Woyens”.
   Side 4, linie 2: Ordene “skrivf Op”, ikke “Skrivf op”.
   Side 4, linie 7: Ordet “Endlausungs=Anstalt”, ikke “Entlausungs-Anstalt”.
   Side 4, linie 10: Ordet “Selvfstendig”, ikke “Selvstendig”.
   Side 4, linie 11: Ordet “Betribsleiter”, ikke “Betriebsleiter”.
   Side 4, linie 4 fra neden: Ordet “Maria”, ikke “Marie”.

   Med venlig hilsen
   Andreas Jacobsen

   1. Til Andreas Jacobsen

    Jeg er helt enig med dig i dine generelle bemærkninger. Det er væsentligt, at bevare skribentens oprindelige ortografi, fordi den fortæller noget om, hvor stærk påvirkningen fra det tyske sprog har været, og også om, hvor mange af de gamle danske ordformer, der er blevet bevaret, idet jeg mener at vide, at slesvig-dansk var mere konservativt end kongerigs-dansk. (som eksempel brugen af formerne “eder/eders i stedet for jer/jeres)
    Jeg forsøger derfor efter ringe evne at bevare den oprindelige ortografi og er helt tilfreds med, at du gør opmærksom på det, når det er mislykkedes for mig. Når jeg ikke altid svarer på dine rettelser, bør du tage det som udtryk for, at jeg er enig med dig.

    Med venlig hilsen
    Preben T. Clausen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *