Bibliografi over litteratur om Tønder Kommune i Første Verdenskrig

Af Knud Madsen

Afgrænsning
Geografisk: Tønder kommune dannet 2007.
Sproglig: Dansk.
Tidsmæssig: 1914-2017.
Omfatter kun faglitteratur: bøger, afsnit i bøger, årbøger, tidsskrifter.

Anvendte tegn og forkortelser
* = ikke primært registreret.
Sø.M. = Sønderjysk månedsskrift.
Sø.Å. = Sønderjyske Årbøger.

fire_aar

BIBLIOGRAFI

Adriansen, Inge: Ivan fra Odessa. Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark 1914-1920, 1991, 135 s.

Adriansen, Inge: ”Løgumkloster en sørgelig klang i franske øren”. Løgumkloster krigsfangelejr og gravlund (i: Løgumkloster-studier, 5, 1992, s. 162-183).

Adriansen, Inge: Den sønderjyske soldaterkirkegård i Braine som erindringssted for faldne sønderjyder (i: Sø.M., 2014, s. 101-108).

Albæk Nielsen, Lizette: Soldaterpostkort fra Første Verdenskrig (i: Sø.Å.: 1991, s. 123-147). [Bredebro].

Andersen, Andr.: Rejse i Frankrig som P.G. (Prisonnier de guerre – krigsfange) (i: DSK årbog, 1964, s. 118-119). [Rurup Mølle, pr. Toftlund].

Andersen, Andreas: I fangenskab og hjemme igen inden krigens afslutning (i: DSK årbog, 1962, s. 21-23). [Rurup, Toftlund].

Andersen, Christian: Nu kalder Danmark på sine børn (i: DSK årbog, 1950, s. 4-10). (Bedsted Lø].

Andersen, H.: Afkommanderet (i: DSK årbog, 1941, s. 46-47). [Kongsbjerg].

Andresen, A.: Det første krigsår; 1915; Til fronten; Fra Geesthacht til Berlin; Krigsopmålingsvæsenet i første verdenskrig; Krigsafslutningen (i hans: Den gamle landmåler fortæller. Et liv i statens og kirkens tjeneste 1889-1981, s. 100-130).

Andresen, Christian: Luftskibene i Tønder (i: Sprogforeningens almanak for 1980, 1979, 87. årg., s. 59-68).

Ankersen, Jens: Da juletræet blev tændt den 26. juni (i; DSK årbog, 1957, s. 8-9). [Tønder].

Bang, Thøger: Mere om Sicherungsstellung Nord (i: Sø.M., 1975, s. 421-425).

Ankersen, Jens: Den første jul hjemmefra (i: DSK årbog, 1967, s. 122). [Tønder].

Bay, Maria Wilhelmine: Min barndom i Toftlund (i: Sø.Å., 1998, s. 7-40).

Beier, H.: Da mindestenen i Brøns blev tjæret. Et minde fra revolutionen i 1918 (i: Sprogforeningens almanak, 1950, 57. årg., s. 13-15).

Beier, H.: Niels Schmidt (i: Sø.M., 1976, s. 54-56). [Brøns].

Beier, H.: Revolutionen i Brøns november 1918 (i: Sø.M., 1978, s. 23-25).

Beier, Hans: Da tyskerne hentede far (i: Sø.M., 1977, s. 208-212). [Brøns].

Beier, Hans: Den 2. august 1914 (i: Sø.M., 1977, s. 247-248).

Beier, Hans: ”Asgers Minde” i Brøns (i: Sø.M., 1984, s. 52).

Beier, Hans: Grav nr. 683 B (i: Sø.M., 1977, s. 161-163). [Rejsby].

Beier, Hans: Kristine og Truels Stauning Jensen (i: Sø.M., 1983, s. 97-101), [Rejsby].

Beier, Hans: Og sorgen sidder jo i alle kroge (i: Sø.M., 1982, s. 265-270). [Brøns].

Beyer Clausen, Aase: Historier om en sønderjysk familie og krigen 1914-1918, 2016, 148 s. [Sønder Sejerslev, Svanstrup, Bredebro].

En berejst kikkert (i: Årsskrift / udg. af Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2008, s. 33).

Bleeg, G.J.: Soldatertjeneste i fredstid og krigstid (i: DSK årbog, 1963, s. 81-85). [Emmerlev].

Bleeg, Gregers Jensen: Oplevelser fra krigen 1914-18 (i: DSK årbog, 1962, s. 99-102). [Emmerlev pr Højer].

Bleicken Hansen, Broder: Kommis under 1. verdenskrig (i: Fra Skærbækegnens fortid, 1995, s.12-13).

Bock, Karl N.: På seminariet i Tønder og 1. verdenskrig 1914-18 (i hans: Et menneskeliv, 1972, s. 24-47).

Bossen, Børge: Krig og fred (i: Nyt fra Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune, efterår 2014, s. 7-8).

Bredsdorff, Morten: Tønder under den første verdenskrig (i: Tønder gennem tiderne / Redigeret af M. Mackeprang, 1943, s. 277-280).

Brodersen, Mathias: Gasalarm -! (i: DSK årbog, 1953, s. 76-77). [Bedsted Lø].

Brodersen, Mathias: Til frokost hos regimentsstaben (i: DSK årbog, 1954, s. 64-66). [Bedsted Lø].

Bundgård Christensen, Claus: [Jens Matzen, Døstrup] (i hans: Verdenskrigens danske billeder 1914-1918, 2012, s. 246-247).

Bundgård Christensen, Claus: Krigen i luften (i hans: Verdenskrigens danske billeder 1914-1918, 2012, s. 132-147).

Bundgård Christensen, Claus: Livet bag fronten (i hans: Verdenskrigens danske billeder 1914-1918, 2012, s. 108-131).

Bundgård Christensen, Claus: [Matthias Sørensen, Gallehus] (i hans: Verdenskrigens danske billeder 1914-1918, 2012, s. 238-239).

Bøgen, Andr.: I Rusland (i: DSK årbog, 1952, s. 120-131). [Vennemose].

CEC: Anders Refslund af Løbækgård (i: Årsskrift / udg. af Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2011, s. 35).

Christensen, Anders: Krigen slutter (i: DSK årbog, 1960, s. 52-56). [Skast pr. Ballum].

Christensen, Anders: Krigen slutter (i: Øjenvidner 1914-1918. Sønderjyske soldaters beretninger, 2014, s. 161-166). [Skast pr. Ballum].

Christensen, Andr.: Småglimt fra krigen (i: DSK årbog, 1960, s. 120). [Skast pr. Ballum].

Christensen, Christen P.: Fire år på Quiriquina, 1935, 192 s. [2]. [Rørkær].
Smed Christian Støcklers erindringer.

Christensen, Christen P.: Kejserens sidste kaperkrydser, 1934, 207 s. [1] [Rørkær].
Smed Christan Støcklers erindringer.

Christensen, Johannes: En sønderjydes oplevelser under 1. verdenskrig (i: Sønderjysk Almanak, 1995, s. 45-48). [Visby].

Christiansen, W.: Krig og Genforening (i: Tønder Landmandsbank. Aktieselskab. 1901-1951, 1951, s. 55-70).

Christiansen, W.: Krigs- og overgangstiden 1914-20 (i hans: Tønder Handelsstandsforening 1906-1956, [1956], s. 17-21).

Christiansen, W.: Zeppelinbasen; Gasværket; Luftangreb på luftskibsbasen; Tysk øjenvidne; Flyvere på flugt; En turistattraktion forsvinder; Lejren (i hans: Nystaden. Billeder fra det gamle Tønder, 1986, s. 31-37).
Clausen, Claus: Landflygtig jeg mod hjemmet igennem tårer ser, ak, skal min elskede hytte jeg aldrig skue mer? (i: DSK årbog, 1947, s. 65-73). [Harres, pr. Bredebro].

Clausen, Joh.: Efterlysning (i: DSK årbog, 1955, s. 75-76). [Rørkær pr. Jejsing].

Clausen, P.L.: Ved den første verdenskrigs udbrud (i: Sprogforeningens almanak for 1974, 1973, 81. årg., s. 92-96). [Toflund].

DO og CEC: Mikael Johannsen og mindetavlerne i Toftlund kirke (i: Årsskrift / udg. af Toftlund Lokalhistoriske Arkiv, 2010, s. 43-44).

D.S.K. (i: Rejsby sogns historie II, 1989, s. 131-133).

Damm, Rasmus: Et væddemål mellem underofficerer (i: DSK årbog, 1970, s. 133-135). [Toftlund].

Damm, Rasmus H.: Min sidste ”indsats” i verdenskrigen 1914-18 (i: DSK årbog, 1968, s. 62-73). [Toftlund].

Damm, Rasmus H.: Min sidste ”indsats” i verdenskrigen 1914-1918 (i: Øjenvidner 1914-1918. Sønderjyske soldaters beretninger, 2014, s. 211-225). [Toftlund].

Damm, Rasmus H.: O krig, o vanvid (i: DSK årbog, 1943, s. 43-46). [Toftlund].

Damm, Rasmus H.: Vor nye kompagnifører (i: DSK årbog, 1968, s. 95-98]. [Toftlund].

Dan: Fra Sibirien til Toftlund – et flags lange rejse (i: Årsskrift / udg. af Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2009, s. 23-25).

Engel, Carl: Sorg blev til glæde vendt, krigen endt (i: DAK årbog, 1952, s. 115-120). [Tønder].

Engel, Carl: Sønderjydsk jul i felten (i: DSK årbog, 1943, s. 81-83). [Tønder, Højer].

Eriksen, Helga: Sønderjyske krigsfangers ophold i Aurillac i Sydfrankrig 1915-1919 (i: Sø.M., 2004, s.8-15).

Eskildsen, Claus: Den sidste march. 11. november – 10. december 1918 (i: Sø.M., 2014, s. 4-93). [Sidste afsnit af hans: Østfront – Vestfront].

Eskildsen, Claus: Østfront – Vestfront, 1929, 260 s.

Feddersen, V.O.: Han kom over til ”Tommy” til davretid (i: DSK årbog, 1949, s. 92-93). [Bredebro].
Feldpost fra 1915 (i: Årsskrift / udg. af Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2010, s. 13).

Fensholt Jensen, Erland og Brigitta Raahauge: Fra Bredebro til Braine & Verdun området. Mindesten – Genforeningssten – Kongesten – Forsvarsbrødre – Frankrig (i: Æ hjuulspor, 2009, s. 43-49).

Filskov, Lorens: Statsfange i Flensborg 1914 (i: Sø.Å., 1993, s. 109-124). [Møgeltønder].

Filskov, Tycho: Seks år for Rachel, [1934], 159 s.

Fogtmann, Laust: Der faldt et skud i natter (i: DSK årbog, 1970, s. 140-141). [Gesing, Skærbæk].

Fogtmann, Laust: Fra kampene ved Arras (i: DSK årbog, 1960, s. 110-113). [Gesing pr. Skærbæk]..

Fogtmann, Laust: Den sidste patrulje (i: DSK årbog, 1972, s. 105-108). [Skærbæk].

Fogtmann, Laust: Ved Somme-fronten 1916 (i: DSK årbog, 1968, s. 88-90). [Gesing ved Skærbæk].

Fra Vestergade til Vestfronten. Toftlund sogn i 1. verdenskrig 1914-1918, 2016, 476 s.

Frandsen, Lorens: Et natligt besøg bag frontlinjen (i: DSK årbog, 1968, s. 91-94). [Skærbæk].

Gehrt, Andreas B.: Fire uger blev til fire år (i: DSK årbog, 1952, s. 93-97). [Tønder].

Gläser, Hans J.: Zeppelinere i Tønder (i: Sø.M., 1991, s. 211-219).

Godsinspektør H.C. Davidsens ”forbryderalbum”. Med tekst af P. Skovrøy og Werner Christiansen, 1973, 61 s.

Halløj i Tønder. En mand fra landstormsbataillon Flensborg II fortæller (i: DSK årbog, 1951, s. 116-119].

Hansen, Anders: En højere magt frelste mit liv (i: DSK årbog, 1951, s. 21-23). [Gammelby pr. Visby].

Hansen, Carl: ”En kaffepuns, de vil æ sej dæ” (i: DSK årbog, 1946, s, 96-97). [Højer].

Hansen, H.P.: Løjtnant Dass – hvad med ham (i: DSK årbog, 1960, s. 101-102). [Tønder].

Hansen, Hans. P.: Hjem fra fransk fangenskab (i: DSK årbog, 1961, s. 100-102]. [Tønder].

Hansen, Hans P.: Østfront – Vestfront (i: DSK årbog, 1963, s. 34-39). [Tønder].

Hansen, Hans Peter: Krigsfange i Frankrig (i: DSK årbog, 1961, s.21-32). [Tønder].

Hansen, Jørgen: Elfriedes sømbeslåede militærstøvler (i hans: Kloster, kniplinger og kommandører, 2013, s. 112-115). [Arrild, Toftlund].

Hansen, Jørgen: Krigens ofre (i hans: Kloster, kniplinger og kommandører, 2013, s. 104-107). [Løgumkloster].

Hansen, Jørgen: Zeppelinere i krig (i hans: Kloster, kniplinger og kommandører, 2013, s. 108-111). [Tønder].

Hansen, Lorens: Første verdenskrig og krigsfanger (i hans: Grøngård, 2009, s. 55-56).

Hansen, Marius: D.S.K. – Øster-Højst (i: Højst sogn gennem skiftende tider, [1987], s. 82-84).

Hansen, Martin: Erindringer fra 1914-18 (i: DSK årbog, 1949, s. 120-125). [Daler].

Hansen, N.: Krigen og klokkerne i Nordslesvig (i: Sø.Å., 1923, s. 126-141).

Hansen, N.: Vore faldnes minde (i: Sprogforeningens almanak, 1928, 35. årg., s. 37- 53).
Møgeltønder s. 41, Abild s. 44.

Hansen, N.: Vore faldnes minde (i: Sprogforeningens almanak, 1930, 37. årg., s. 49-68).
Abild, s. 62-63.

Hansen, N.: Vore faldnes minde (i: Sprogforeningens almanak, 1931, 38. årg., s. 22-37).
Arrild, s. 29, Ballum, s. 35, Øster Højst, s.36-37.

Hansen, N.: Vore faldnes minde (i: Sprogforeningens almanak, 1932, 39. årg., s. 38-54).
Rejsby, s. 41-42, Brøns, s. 50-51.

Hansen, N.: Vore faldnes minde (i: Sprogforeningens almanak, 1933, 40. årg., s. 52-68).
Branderup, s. 59-60, Udbjerg, s. 61-62, Tønder, s. 64-65, Visby, s. 66-67.

Hansen, N. Chr.: Når landsmænd mødes (i: DSK årbog, 1946, s. 129-30). [Højer].

Hansen, Niels: Boghandler Niels Hansen, Toftlund (i: Bavnerne brænder. Sønderjyder i preussisk krigsfangenskab, 1934, s. 171-176).

Hansen, Niels Andersen: Dagbog fra krigen 1914-18 (i: Æ hjuulspor, 2011, s. 21-27). [Randerup].

Hartung, Theodor Hansen: En sønderjydes liv på godt og ondt. Forlaget Hartung, 2016. (2. oplag: 2018).

*Haugaard, Henning: 3 mindestene (i: Brudstykker af Bedsted sogns historie, 1981, nr. 3, s. 79-82).
*Haugaard, Henning: Deltagere i Verdenskrigen 1914-18 (i: Brudstykker af Bedsted sogns historie, 200[2], nr. 28, s. 1148-1164).

*Haugaard, Henning: Krigsfangelejren ved Øster Terp 1915-19 (i: Brudstykker af Bedsted sogns historie, 1983, tillæg til nr. 6, s. 174-177).

*Haugaard, Henning: Militærbanen Øster Terp – Branderup 1916-19 (i: Brudstykker af Bedsted sogns historie, 1984, nr. 7, s. 204-206).

*Haugaard, Henning: Patruljering fra en Zeppelin over krigsfangelejren i Terp, og om Zeppelinbasen i Tønder (i: Brudstykker af Bedsted sogns historie, 2010, nr. 32, s. 1336-1337).

*Haugaard, Henning: Russiske krigsfanger, der aldrig vendte hjem (i: Brudstykker af Bedsted sogns historie, 1984, nr. 7, s. 206).

*Haugaard, Henning: Verdenskrigens optakt og Nic. C. Nielsens sidste dage i embedet – set ud fra hans egne dagbøger (i: Brudstykker af Bedsted sogns historie, 1981, nr. 2, s. 49-53).

*Haugaard, Henning: Sicherungsstellung Nord (i: Brudstykker af Bedsted sogns historie, 2010, nr. 32, s. 1330-1335).

Henriksen, C.: Verdammter Sau-Preuss (i: DSK årbog, 1945, s. 66).

Hofmand Nielsen, H.: Krigsfanger fra Første Verdenskrig (i: Fra Skærbækegnens fortid, 1998, s. 14).

Hofmand Nielsen, H.: Mindesten og mindetavler for de faldne i første verdenskrig (i: Fra Skærbækegnens fortid, 1996, s. 2-10).

Holm, Axel: Johanne Marie Ohrt (i: DSK årbog, 1953, s. 94-97). [Skærbæk].

Holstein, Ulrich: Sicherungsstellung Nord (i: Sø.M., 1975, s. 40-66 + kommentar s. 264).

Holt, Hans: Krigsdeltagelse i Første Verdenskrig; Russiske krigsfanger (i hans: Sølsted – en landsbys særpræg, særheder og særlinge, 2012, s. 176-180).

Høeg, Chr.: Første sønderjyde i Aurillac-lejren (i: DSK årbog 1947, s. 31-35). [Sønder Sejerslev].

Høeg, Mathias P.: Jeg har ikke flere patroner. Fire års krigsfangenskab i Sibirien, 2011, 316 s. Tidligere udgave 1943.  [Toftlund].

Høeg Bossen, Hilda: Bare to af Mange der faldt i 1. verdenskrig (i: Æ hjuulspor, 2007, s. 15-17).
Haase, Ingolf: 1. verdenskrig (i: Tønder handel 100 år. 1906-2006, 2006, s. 65-67).

Haase, Ingolf: Uvejrsskyer (i hans: Møgeltønderhus gennem 100 år, 2007, s. 37-38).

Jacobsen, Johannes: En friser finder hjem (i: DSK årbog, 1946, s. 115-117). [Jejsing].

Jensen, A.N.: Med svære kanoner i Marne-slaget. Et soldaterbrev (i: Sø.M., 1932-1933, s. 65-75 og 81-91).
Jensen, Andreas: [uden titel] (i: DSK årbog, 1945, s. 90-93). [Frifelt].

Jensen, H.P. Batteriet i Gammelskov (i hans: Fra gamle dage – minder fra Haderslev Vesteramt, 1986, s. 9-15).

Jensen, H.P.: Fangelejren ved Østergård under første verdenskrig (i hans: Fra gamle dage – minder fra Haderslev Vesteramt, 1986, s. 16-22).

Jensen, H.P.: In grossen Zeiten (i hans: På vandring i en svunden tid, 1983, s. 157-161).

Jensen, H.P.: Tragedien i Toftlund 5. juni 1918. Anders Th. Refslunds død på lazarettet (i hans: Før verden, 1982, s. 131-134).

Jensen, H.P.: Ufrivillig valfart til Notre Dame de Lorette – eller Marcus og Jens i Frankrig (i hans: På vandring i en svunden tid, 1983, s. 153-156).

Jensen, H.P.: Ukendte gæster på Gammelskov. To krigsfangers flugt under 1. verdenskrig (i hans: På vandring i en svunden tid, 1983, s. 125-128).

Jensen, H.P.: Zeppelintiden i Sønderjylland (i hans: Fra gamle dage – minder fra Haderslev Vesteramt, 1986, s. 35-42).

Jensen, Kristine Boesen: To sygeplejersker fra Sønderjylland i verdenskrigen 1914-18 (i: DSK årbog, 1968, s. 39-46). [Skærbæk, Rejsby].

Jepsen, Lauge: Livet i Brede sogn og ved Vestfronten under Første Verdenskrig (i: Æ hjuulspor, 2012, s. 17-38).

Jepsen, Mathias: En nordslesvigsk landmands indtryk i Belgien og Frankrig (i: Sønderjyske soldaterbreve, 1915, s. 12-16). [Rørkær].

Jepsen, Nicolai: Fra en ung sønderjydes dagbog (i: Sø.M., 1970, s. 82-89), [Ballum].

Jessen, Jes: Oplevelser fra min soldatertid (i: DSK årbog, 1957, s. 64-66).  [Skærbæk].
Jessen, Jes: På jagt efter halm (i: DSK årbog, 1954, s. 46-47). [Skærbæk].

Jessen, Jes: På tilbagemarch (i: DSK årbog, 1955, s.87-88). [Skærbæk].

Johannsen, Chr.: Dengang vi måtte af sted – 2. august 1914 – en dag jeg aldrig glemmer. En dansksindet sønderjysk krigsdeltager fortæller (i: DSK årbog, 1967, s. 36-39). [Tønder].

Jürgensen, Wilhelm: Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86 i verdenskrigen ud fra officielle krigsdagbøger, private optegnelser og personlige erindringer, 2014, 303 s.

Jørgensen, Hans: Således kan det gå (i: DSK årbog, 1950, s. 34-35). [Skærbæk].

Jørgensen, J.: Krigens indflydelse på menighedslivet (i: De fire onde år. Dagligt liv i Sønderjylland under verdenskrigen, 3. oplag, 1934, s. 63). [Skærbæk].

Jørgensen, Jens: Det værste, jeg har været med til (i: DSK årbog 1951, s. 39-41). [Brede].

Jørgensen, Jens: Det værste jeg har været med til (i: Øjenvidner 1914-1918. Sønderjyske soldaters beretninger, 2014, s. 83-86). [Brede].

Jørgensen, Mathias: Krigsoplevelser på vestfronten (i: DSK årbog, 1958, s. 72-77). [Abild].

Jørgensen, Mathias: Min indkaldelse i 1914 (i: DSK årbog, 1952, s. 97-100). [Vennemose].

Jørgensen, Niels: Et eventyr i orlovstoget (i: DSK årbog, 1971, s. 118-119). [Toftlund].

Klos, Michael: De dansksindede soldater og Verdenskrigen 1914-18 (i: Sø.Å., 1991, s. 149-160).

Kofoed, Hans: Luftangrebet på Tønderbasen 19.7.1918 (i: Sø.M., 1968, s. 201-213).

Konstmann, Peter: Lystige oplevelser før og under krigen (i: DSK årbog, 1957, s. 50-56). [Jejsing].

Kühl, Jørgen og Jens Ødegaard: Dansksindede sønderjyske krigsdeltagere og faldne i Første Verdenskrig. En diskussion (i: Sø,Å., 1990, s. 167-174).

Lagoni, Søren H.: En D.S.K.-rejse til de gamle slagmarker i Frankrig (i: DSK årbog, 1965, s. 9-15). [Hjerpsted].

Larsen, Dennis Christian: Zeppelin-basen i Tønder 1915-1918. Strategisk baggrund og taktisk betydning (i: Sø.Å., 2008, s. 35-52).

Lassen, Chr.: Bibelen, der tog af for et dødeligt skud (i: DSK årbog, 1941, s. 39). [Vellerup Mark pr. Agerskov].

Laugesen, Egon: Cathrines og Christians liv med den store krig (i: Tønder-erindringer XV, 2014, s. 32-41).

Laugesen, Egon: Cathrines og Christians liv med den store krig (i: Sø.M., 2015, s. 131-139).

Lauridsen, Inger: Zeppelinbasen ved Tønder. Et stykke krigshistorie i Sønderjylland, 2002, 18 s.

Lauridsen, Søren: Suppe med afsmag – kredsløbet endt (: DSK årbog, 1949, s. 18-20). [Bredebro].

Lausten-Thomsen, H.: Ad gamle stier (i: DSK årbog, 1950, s. 17-20).

Lausten-Thomsen, H.: Hvad der skal ske, det sker (i: DSK årbog, 1946, s. 60-63).

Lausten-Thomsen, H.: Jeres kejser er rendt sin vej! (i: DSK årbog, 1947, s. 111-113).

Lausten-Thomsen, H.: Krigsfangerne ved Rejsby. To, der ikke kom hjem (i: Sø.M., 1928-1929, s. 91-92).

Lausten-Thomsen, H. Kærlighed gør livet værd at leve – selv om den volder, at vi græder (i: DSK årbog, 1945, s. 115-116).

Lausten-Thomsen, H.: Otte dage (i: Sprogforeningens almanak for 1921, [1920], 28. årg., s. 44-49). [Tønder].

Lausten-Thomsen, H.: En protokol fra 1914 (i: Sø.Å., 1923, s. 316-317).

Lausten-Thomsen, H.: Som læge i den tyske hær (i: DSK årbog, 1944, s. 63-66).

*Lauterbach, Walter: Erindringer fra Løgumkloster omkring 1. verdenskrig (i: Årsskrift / udg. af Historisk Forening for Løgumkloster, 1995.

Lauterbach, Walter: Omkring Markedspladsen – 1. del. Erindringer fra Løgumkloster omkring Første Verdenskrig (i: Sø.M., 1999, s. 3-11.

Lauterbach, Walter: Omkring Markedspladsen – 2. del. Erindringer fra Løgumkloster omkring Første Verdenskrig (i: Sø.M., 1999, s. 84-91).

Lind, Hans: Soldatergraven ved Moulin i Frankrig (i Sø.M., 1977, s. 214-215).

Lindrum, Laurids J.: Minder fra krigen 1914-18 (i: DSK årbog, 1962, s. 35-37). [Skærbæk].

Lindrum, Lauritz: Spandau – Skovby og tilbage igen (i: DSK årbog, 1944, s. 33). [Skærbæk].

Lorentzen, Asmus: Vildornens strenge hævn (i: DSK årbog, 1947, s. 24-30). [Bredebro].

Lorenzen, J.N.: Erindringer fra 4 år ved fronten (i: Militærlægen, 1934, 3. hæfte, s. 155-174). [Tønder].

Lorentzen, Magnus: I Tønder får vi mest for pengene (i: Nyt fra Lokalhistorisk Forening for Gl. Tønder Kommune, forår 2011, s. 12-13).

Lorenzen, Hans: Erindringsbilleder fra Nordslesvig (i: Sprogforeningens almanak, 1983, s. 33-51). [Ballum].

Lorenzen, Siegfried: Tre muntre episoder skildret af Claus Eskildsen i feltpostbreve fra 1. verdenskrig (i: Nyt fra Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Tønder Kommune, efterår 2006, s. 12).

Lund, Niels: Min største forskrækkelse under krigen (i: DSK årbog, 1941, s. 14). [Husum-Ballum].

Lustrup, Niels: Muntre oplevelser fra krigens dage (i: DSK årbog, 1944, s. 12-19). [Frifelt].

Lønborg, Kresten: Krigsminder (i: DSK årbog, 1952, s. 71-75). [Visby].

Lønborg, Kresten: Vagtmesteren løb med jernkorset (i: DSK årbog, 1954, s. 54-56). [Visby].

Lønne, Yrsa: Heltemodig kvinde fra 1. Verdenskrig – omkom i Vadehavet 1918 (i: Æ hjuulspor, 2013, s. 67-68).

M.G.: Med landstormsbataillon ”Nord” på Sild (i: DSK årbog, 1951, s. 110-111). [Gerup = Gærup?].

Madsen, Knud: Filskov og Skovrøy (i: Nyt fra Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Gl.-Tønder Kommune, efterår 2015, s. 10-11). [Tønder, Møgetønder].

Madsen, Knud: Seminarielærer Claus Eskildsens deltagelse i 1. verdenskrig (i: Tønder-erindringer XVI, 2015, s. 7-12).

Madsen, Peter: Militærfangeliv Nordslesvig (i: DSK årbog, 1941, s. 71-76). [Døstrup].

Marckmann, Anton: Ofrene fra den store krig 1914-1918, 2005, 152 s.

Martinsen, Hans: Sælsomme oplevelser på Balkan (i: DSK årbog, 1958, s. 93-98). [Vodder].

Matthiesen, Hans Ole: Guide til Sikringsstilling Nord, 1994, 52 s.

Matthiesen, Hans Ole: Sikringsstilling Nord (i: Sø.M., 1995, s. 67-72).

Mikkelsen, A.K.: Felthamlejren for Entante-friendly krigsfanger 1916-1919 (i: Sø.M,, 2002, s.257-261. [Vennemose].

Mogensen, A.: Luftangrebene på Tønder. Ødelæggelsen af luftskibsstationen i 1918 (i: Sprogforeningens almanak, 1933, 40. årg., s. 69-78).

Mogensen, Aage: Den store fæstningslinje (i: Sprogforeningens almanak, 1931, 38. årg., s.97-106).

Moos, H.: Hvorledes jeg kom over grænsen (i: Sø.M., 1926-1927, s. 171-173).

Moos, H.: Fra krigen og revolutionen. Hvorledes jeg kom over grænsen (i: Sø.M., 2004, s.249-250.

Muusmann, Frands: Det endte med revolution i Berlin (i: DSK årbog, 1948, s. 71-75). [Løgumkloster, Toftlund, Bredebro].

Muusmann, Hans J.: Stavedskov-Ejstrup-Kragelund, 1980, 189 s. [Frifelt].

Müller, Fr.: Flandern – Somme. Oplevelser i verdenskrigens dage (i: DSK årbog, 1960, s. 87-93). [Højer].

Møballe, V.: [Zeppelinbasen] (i hans: Billeder fra det gamle Tønder, 1993, s. 46-47).

Møller, Fr.: Lazaretophold og tilbage til fronten (i: DSK årbog, 1961, s. 11-16]. ) [Højer].

Møller, Henrik J.: Zeppelin-tiden 1914-20 (i hans: Tønder kaserne 1920-2002, 2004, s. 15-23).

Nicolaisen, Niels: På flugt fra Frankrig (i: Sø.M., 1953, s. 113-120). [Ballum].

Nielsen, Chr.: En god kammerat (i: DSK årbog, 1965, s. 113-114). [Toftum, Rømø].

Nielsen, Chr.: En rejse som transportør i 1917 (i: DSK årbog, 1965, s. 76-81). [Toftum, Rømø].

Nielsen, Christian: Et krigsforlis i 1918 (i: DSK årbog, 1961, s. 33-43). [Toftum, Rømø].

Nielsen, Christian: To vintre i Rusland (i: DSK årbog, 1968, s. 99-101). [Toftum, Rømø].

Nielsen, Hans J: På operationsbordet (i: DSK årbog, 1954, s. 70). [ Jenning, Ballum].

Nielsen, Hans J.: Til parade på kejser Wilhelms fødselsdag den 27. januar 1916 (i: DSK årbog, 1953, s. 61-62). [Jenning, Ballum].

Nielsen, Niels: Seks gange jul som prøjsisk soldat (i: DSK årbog, 1961, s. 17-20). [Ballum].

Nielsen, Niels: En vadetur over Memelfloden i september 1915 (i: DSK årbog, 1960, 118-119). [Ballum].

Nielsen. Peter H.: Soldat, fange og flygtning. En sønderjydsk arbejders oplevelser under verdenskrigen, 1930, 192 s. [Brøns].

Nissen, Anton: Julemåneden 1916 og fremover – et udpluk af krigsoplevelser (i: DSK årbog, 1969, s. 106-115). [Døstrup].

Nissen, Anton: En lærerstuderende kom med i verdenskrigen 1914-18 (i: DSK årbog, 1968, s. 53-61). [Tønder, Døstrup].

Nissen, Anton: En september-søndag i 1917 – og skæbnens luner (i: DSK årbog, 1970. s. 70-77). [Døstrup].

Nørregård, Martin Bo: Borttransport af sårede på vestfronten 1916 (i: Nyt fra Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune, efterår 2014, s. 5-6).

Obling, Dan: Bunker nr. 374 (i: Årsskrift / udg. af Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2011, s. 27-30).

Obling, Dan: Første verdenskrig – set med en samlers øjne [Toftlund] (i: Sønderjysk Almanak, 2006, s. 89-91).

Obling, Dan: Kammeratskab og sammenhold i tiden der fulgte. D.S.K. i Toftlund sogn (i: Årsskrift / udg. af Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2008, s. 25-32).

Obling, Dan: En militær vej fra 1. Verdenskrig (i: Årsskrift / udg. af Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2010, s. 20-28).

Obling, Dan: Sikringsstilling Nord (i: Fyrretyve fortællinger fra Sønderjylland, 2014, s. 101-113).

Outzen, Niels E.: [uden titel] (i: DSK årbog, 1948, s. 21-23). [Hølleskov].

Outzen, Søren: For anden gang i prøjsernes magt (i: DSK årbog, 1948, s. 45-51). (Trelborg pr. Bredebro].

Overgaard, Christian: Fanget ved Marne (i: Sø.M., 1970, s. 383-386). [om Søren Cornelius Petersen, Ballum].

P.J.P.: Muntre og alvorlige minder fra min soldatertid (i: DSK årbog, 1948, s. 113-125). [Tønder].

Petersen, C.M.: Et lille uddrag af ”Erindringer fra et langt liv” (i: Højst sogn gennem skiftende tider, II, 2012, s. 112).

Paulsen, Christian: Kammerat, fortæl! (i: DSK årbog, 1961, s. 97-99). [Daler].

Petersen, Frede H.: Fangelejrene i Nordslesvig (i: De fire onde år. Dagligt liv i Sønderjylland under verdenskrigen, 3. oplag, 1934, s. 127-137). [Skærbæk, Rejsby].

Petersen, Henrik: Da jeg blev landbruger i Frankrig (i: DSK årbog, 1962, s. 96-98). [Toft, Tønder].

Petersen, Henrik: En dag, jeg aldrig glemmer (i: DSK årbog, 1958, s. 17-30). [Korntved].

Petersen, Henrik: Et venskab med familien Gromaire gennem 50 år (i: DSK årbog, 1966, s. 34-37). [Toft pr. Tønder].

Petersen, Jakob: I rumænsk fangenskab (i: Sø.Å., 1929, s. 81-95]. [Mjolden].

Petersen, Johs.: Orlov med besvær (i: DSK årbog, 1962, s. 29-34). [Abild].

Petersen, Johannes: Fem uger ved Armentieres (i: DSK årbog, 1967, s. 116-118). [Abild].

Petersen, Johannes: Seks måneder som lagerarbejder (i: DSK årbog, 1968, s. 124-126. [Abild].

Petersen, Math.: Også en gammel kriger (i: DSK årbog, 1959, s. 43-48). [Tykskov pr. Visby].

Petersen, Mathias: Så blev jeg færdig med krigen (i: DSK årbog, 1964, s. 97-100). [Tykskov pr. Visby].

Petersen, Nicolay: Oplevelser fra den første verdenskrig 1914-1918 (i: Nyt fra Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Tønder Kommune, marts 2003, s. 2-10).

Petersen, Peter: Da vi genoplevede tiden 1916-18 (i: DSK årbog, 1969, s. 118-120). [ Sdr. Sejerslev].

Petersen, Thorvald: Landråd Bøhmes trudsel (i: Sø.M., 1926-1927, s. 173).

Petersen, Thorvald: De onde år 1914-18. Begivenheder ved krigsudbruddet 1914; Krigens afslutning – oplevet på Sild (i hans: Fra Als til Tønder, 1952, s. 109-131).

Petersen-Pauli, N.P.: Gennem Vesterhavet (i hans: Sønderjyske rømningsmænd, 1921, s. 49-54).

Qvist Frandsen, Helge: Stormen gjorde stærk (i: Sprogforeningens almanak, 1988, s.117-121). [Rejsby].

Rasmussen, I.C.: Efter orloven blev jeg kantinevært (i: DSK årbog, 1961, s. 59-64). [Løgumkloster].

Rasmussen, I.C.: Ende på krigen (i: DSK årbog, 1962, s. 49-54). [Løgumkloster].

Rasmussen, I.C.: Hos Wilhelm og sønner (i: DSK årbog, 1958, s. 109-112). [Løgumkloster].

Rasmussen, I.C.: I Brügge (i: DSK årbog, 1960, s. 57-71). [Løgumkloster].

Rasmussen, I.C.: I Wilhelmshaven (i: DSK årbog, 1959, s. 76-81). [Løgumkloster].

Rasmussen, I.C.: En tur til Lille (i: DSK årbog, 1961, s. 57-59). [Løgumkloster].

Rolfs; Claus Christian: En fjendtlig flyver over Højer 25. marts 1916 (i hans: Højer sogns og flækkes historie, 1998, s. 398).

Rossen, Peter: Af en armeringssoldats oplevelser i 1916 (i: DSK årbog, 1960, s. 81-87). [Rurup].

Rossen, Peter: En armeringssoldats oplevelser (i: DSK årbog, 1958, s. 86-92). [Rurup].

Rossen, Peter: En armeringssoldats oplevelser i 1916 (i: DSK årbog, 1959, s. 18-27). [Rurup].

Rossen, Peter: En armeringssoldats oplevelser i 1916 (Fortsættelse) (i: DSK årbog, 1961, s. 69-75). [Rurup].

Rossen, Peter: En armeringssoldats oplevelser i 1916 (i: DSK årbog 1962, s. 38-41). [Rurup].

Rossen, Peter: En armeringssoldats oplevelser i 1917 (i: DSK årbog, 1963, s. 69-75). [Rurup].

Rossen, Peter: En armeringssoldats oplevelser i 1917 (i: DSK årbog, 1964, s. 31-39). [Rurup].

Rossen, Peter: En armerimgssoldats oplevelser i 1917 (i: DSK årbog, 1964, s. 69-73). [Rurup].
Rossen, Peter: Episoder ved vestfronten 1918 (i: DSK årbog, 1966, s. 38-62]. Rurup].

Rossen, Peter: Fronttjeneste i 1918 (i: DSK årbog, 1965, s. 28-37). [Rurup].

Rossen, R.P.: Fra krigen og revolutionstiden. 1. Luftangrebet på Tønder. 2. Revolutionen i Tønder (i: Sø.M., 1927-1928, s. 177-180).

Rostgaard Nissen, Mogens: De danske civilfanger under Første Verdenskrig (i: Sø.Å., 2014, s. 123-168).

Russiske krigsfanger i Højst sogn under 1. verdenskrig 1914-18 (i: Højst sogn gennem skiftende tider, II, 2012, s. 111).

Schaich, Adolf: Løjtnant i Sikringsstilling Nord (i: Sø.M., 1995, s. 233-239).

Schlüter, Poul: Sønderjyde og genforeningsbarn (i hans: Sikken et liv, 1999, s. 9-15).

Schmidt, Chr.: 8 dages orlov blev til 48 dage (i: DSK årbog, 1944, s. 89-91). [Tønder].

Schmidt, Christian: 8 dages orlov blev til 48 dage (i: Nyt fra Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Tønder kommune, januar 1995, s. 10-11).

Schmidt, Hans: Nogle minder fra krigens dage (i: DSK årbog, 1971, s. 9-13). [Skærbæk, Døstrup].

*Schmidt, Jens: Oplevelser og iagttagelser, som gammel landstormsmand i fire år og fire måneder – så længe varede min indkaldelse under første verdenskrig 1914-18 (i: Årsskrift  / udg. af Lokalhistorisk forening for Agerskov Sogn, 2002).

Schmidt, Knud: Hvad et menneske sår, skal han også høste (i: DSK årbog, 1942, s. 92). [Agerskov].

Schmidt, Knud: På fremmarch (i: DSK årbog, 1943, s. 33). [Agerskov].

Schmidt, Knud: Et syn, jeg aldrig glemmer (i: DSK årbog, 1946, s. 50-51). [Agerskov].

Schnor, Anders: Krigserindringer 1914-18 (i: DSK årbog, 1956, s. 127-131). [Bodsbøl pr. Ballum].

Schultz, Margrethe: Erindringer fra Tønder 1904-1923 (i: Sø.Å., 1987, s. 123-160).

Schultz, Margrethe: Min barndom i Tønder (i: Sø.M., 1981, s. 40-44).

Schultz Hansen, Hans: Sikringsstilling Nord, Zeppelinbasen og andre militære anlæg (i: Sønderjyderne og den store krig 1914-1918, 2006, s. 223-240).
Scott Hansen, Mogens: Sikringsstilling Nord, 1992, 153.

Seistrup, Hans: Feltgrå jul (i: DSK årbog, 1952, s. 56-60). [Åspe pr. Bredebro].

Snitgaard, Martin: Opsyn med krigsfanger (i: DSK årbog, 1965, s. 107-108). [Skærbæk].

Svendsen, Nicolai: Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsen, Tønder (i: Bavnerne brænder. Sønderjyder i preussisk krigsfangenskab), 1934, s. 79-123).

Svendsen, Nicolai: Fra juli 14 til november 18 (i: De fire onde år. Dagligt liv i Sønderjylland under verdenskrigen, 3. oplag, 1934, s. 7-45).

Sølbeck, Thomas: Artillerist på Vestfronten, 2010, 170 s. [efter krigen bosat Højer].

Sørensen, H.E.: Desertør over grænsen. Fortsættelse fra sidste år: Fra Ballum til den italienske front. Hans Thomsen, Ballum fortæller (i: Æ hjuulspor, 2007, s. 18-24).

Sørensen, H.E.: Da gymnastiklærerinden kom i spjældet (i hans: Revolution i Skærbæk, 1976, s. 73-86). [Heri siderne 84-86].

Sørensen, H.E.: Fra Ballum til den italienske front. Hans Thomsen, Ballum, fortæller (i: Æ hjuulspor, 2006, s. 14-23). Fortsættes, se Sørensen, H.E.: Desertør over grænsen.

Sørensen, H.E.: Før genforeningen. Gamle Sønderjyder fortæller, 1981, 128 s. [Skærbækegnen].

Sørensen, H.E.: Første mand over Marne (i hans: Mellem dansk og tysk. Sønderjyder fortæller III, 1987, s. 14-35). [Ballum].

Sørensen, H.E.: Hans Poulsen Knudsen fortæller (i: Fra Skærbækegnens fortid, 1996, s. 14-23). [Rømø].

Sørensen, H.E.: Kristian Olesens erindringer [afsnittet Verdenskrigen] (i: Fra Skærbækegnens fortid, 2008, s. 11-13).

Sørensen, H.E.: Musketerens død (i: Sø.M., 1996, s. 170-171).

Sørensen, H.E.: Musketerens efterladenskaber (i: Sø.M., 1996, s. 13-18).

Sørensen, H.E.: Peter Tønder og pastor Schmidt (i hans: Mellem dansk og tysk. Sønderjyder fortæller III, 1987, s. 5-13). [Birkelev].

Sørensen, H.E.: Revolution i Skærbæk (i hans: Revolution i Skærbæk, 1976, s. 87-95).
Sørensen, H.E.: Skyttegrav og hjemmefront. Sønderjyder fortæller II, 1984, 144 s.

Sørensen, H.E.: Tre af krigens ofre (i: Fra Skærbækegnens fortid, 2006, s. 14-15).

Sørensen, H.E.: Under 1. verdenskrig. 1914-18 (i hans: Bredebro gennem 75 år, 1979, s. 59-77).

Sørensen, H.E.: Under 1. verdenskrig (i hans: Håndværk og handel i Skærbæk gennem 100 år, 1981, s. 75-78).

Sørensen, H.E.: Verdenskrig og Genforening (i hans: Lakolk. Et badested gennem 100 år, 1998, s. 96-100).

Sørensen, Jes: Da vi drak Ingeborgs skål! (i: DSK årbog, 1963, s. 52-53). [Sdr. Sejerslev].

Sørensen, Jes: Der er noget her ved generalkommandoen, der ikke er i orden! (i: DSK årbog, 1959, s. 118-120). [Sdr. Sejerslev].

Sørensen, Jes.: Excellensen reddede situationen (i: DSK årbog, 1946, s. 76-77). [Højer].

Sørensen, Jes: Kort og dokumenter (i: DSK årbog, 1958, s. 115-117). [Sdr. Sejerslev].

Sørensen, Jes: En rigtig jyde (i: DSK årbog, 1941, s. 107-108). [Højer].

Sørensen, Søren: Sønderjyder i Finlands indbyrdeskrig (i: Sø.Å., 2001, s. 127-142). [Lille Emmerske].

Thiim, Chr. H.: Ved Verdun-fronten og andet (Øjenvidner 1914-1918. Sønderjyske soldaters beretninger, 2014, s. 171-174). [Rejsby].

Thiim, Chr. H.: Verdun-fronten og andet (i: DSK årbog, 1961, s. 88-90). [Rejsby].

Thiim, Christen: Brugstyveri – raneri – arrest (i: DSK årbog, 1957, s.120-122). [Rejsby].

Thiim, Christen H.. Noget, der ikke blev opklaret (i: DSK, 1955, s. 84-86). [Rejsby].

Thomas, Arthur: Da jeg blev såret i 1918 (i: DSK årbog, 1969, s. 116-118). [Skærbæk].

Thomsen, P.P.: Krigsfangelejren ved Løgumkloster (i: Sprogforeningens almanak for 1975, 1974, 82. årg., s. 89-95).

Thomsen, Thomas: Minder fra krigen 1914-18 (i: DSK årbog, 1971, s. 16-20]. [Dravedskov ved Løgumkloster].
Thorsen, Svend: Kanoner Filskovs bedrifter (i hans: Lunets sønner, 1958, s. 81-102). [Møgeltønder].

De to krigsfanger, der i 1915 blev skudt i Rejsby Plantage (i: Rejsby sogns historie II, 1989, s.136-138).

Tofft, Jesper: Åbning af Sikringsstilling Nord – et historisk beskæftigelsesprojekt (i: Sø.M., 1995, s. 72-77).

Tygesen, Peter: En Sønderjydes oplevelser i krigen 1914 til 1918 (i: Sø.M., 1999, s. 303-314). [Korntved].

Tønder, Alfred: Telegrafist på Balkan, minestødt i Østersøen (i: Sø.Å., 1928, s. 98-101). [Skærbæk].

Vaupell-Christensen, John: Zeppelin-basen Tønder 1914-18, [u.å.], 16 s.

Wadskjær Nielsen, Sune: Dansksindet under ørnebanneret. En biografi om sønderjyden Johannes Christensen, 2015, 312 s. [Visby].

Warming. Kresten: Da jeg skød råbukken – og andre oplevelser (i DSK årbog, 1952, s. 7-9). [Gånsager].

Willy Leicks erindringer fra Første Verdenskrig (i: Vagn Leick: Drengeår i Grænselandet, 2010, s. 18-29). [Lydersholm].

Ågård Petersen, Marie: Kristine Ågård – en Røde Kors søster (i: Sø.M., 1965, s. 245-250).

Aaskov, Peder: [uden titel] (i: DSK årbog, 1949, s. 69-77). [Frifelt].

Aaskov, Peder: [uden titel] (i: DSK årbog, 1950, s. 73-76). [Frifelt].

Gennemsete tidsskrifter / årbøger
DSK årbog, 1941-1972. Ophørt.
Fra Skærbækegnens fortid, 1987-2016.
Løgumkloster-studier, 1-5, 1978-1992. Ophørt.
Sprogforeningens Almanak, 1914-93. Ophørt.
Sønderjysk almanak, 1994-2017.
Sønderjysk månedsskrift, 1924/25-2016.
Sønderjyske årbøger, 1914, (1915-22 ikke udkommet), 1923-2016.
Tønder-erindringer, I-XVI, 2000-2016.
Æ hjuulspor [Bredebro], 2003-2016.
Årsskrift / udg. af Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2007- 2013, 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918