Tag-arkiv: statistik

3. august 1918 – Fra Efterretningssektionens journal: ” til Dato faldet 5400 Md.”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detcht mod Fcia:

Gennem B: Af ca. 180000 (?) nordslesvigske Soldater er der til Dato faldet 5400 Md. Fra Krigen Begyndelse til Martsoffensiven iaar er af Tyskere faldet 1,400,000 Md., deraf rigelig 50,000 Officerer, Saarede 3,400,000, Marinen ikke medtaget. I Martsoffensiven fra 17/3-17/6 d.A. Er der faldet 120000 Md. Det samlede Tab til Dato af faldne, saarede og savnede er 6,000,000.

Da der i den tyske Rigsdag herskede stærk Utilfredshed med Martsoffensiven, blev der fra Fronten tilkaldt en Artillerigeneral, der holdt et Foredrag, i hvilket han bl.a. meddelte, at paa hans Front – 6 km – havde han 26 Batterier, men under Offensiven forøgedes de til 190. I 2 Dage beløb den forbrugte Artilleriamm. sig til lige saa meget som hele det Tyske Forbrug i Krigen 1870-71.

Meddeleren garanterer for disse Tals absolutte Paalidelighed med Undtagelse af de 180,000 nordslesvigske Soldater, der jo ikke kan være korrekt.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Den store Krig – og verden

Denne hjemmeside følger sønderjyder i Første Verdenskrig 1914-1918 – og følges selv af mange mennesker over hele verden.

Siden har i gennemsnit 40.000-50.000 sidevisninger om måneden.

Som det fremgår af nedenstående statistik, så har vi langt de fleste følgere i Danmark. Men der er også ganske mange følgere i Tyskland, USA, Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrig, Nederlandene og Spanien.

Vi har haft gæster på siden de seneste 90 dage fra alle de lande, der er markeret med blåt. Kun fra de lande, der er markeret med gråt, har ingen besøgt hjemmesiden.

Statistik_land_jan-marts_1916

Statistikken fra vores Facebookside (se nedenfor) viser også en interessant spredning. Bemærk dog, at det kun er dem, der følger siden via Facebook, som nedenstående statistik omhandler!

På Facebook har vi ca. 3.900 følgere. Det er rigtig pænt – for nu at sige det på (sønder-)jysk! Det er lige så mange som Museum Sønderjyllands to mest populære sider (Sønderborg Slot og Historiecenter Dybbøl Banke) – til sammen!

Det er ikke overraskende, at krigshistorie navnlig tiltrækker mænd. Men 33% af vore følgere er immervæk kvinder, og det er en ganske god kønsfordeling for en krigshistorisk side.

Aldersspredningen ser også meget fornuftig ud. Aldersgruppen mellem 35 og 55 år er stærkest repræsenteret, men aldersfordelingen mellem 25 og 65 år er pænt jævn. Det er ikke overraskende, at der er forholdsvis få følgere under 24 år. For det første vågner interessen for historie for de fleste først, når de er blevet voksne – og for det andet foretrækker aldersgruppen under 24 år andre sociale medier end Facebook. Vi er ganske godt med i aldersgruppen +65, selvom denne gruppe ikke er helt så godt med på Facebook.

Vi kan også se den geografiske spredning af følgere inden for Danmarks grænser. De to store byer København og Aarhus er i top 3, Odense, Esbjerg og Kolding er godt med – og så naturligvis de fire sønderjyske købstæder Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa.

Det er ved første øjekast forbløffende, at vi har så forholdsvis få følgere i Åbenrå – men det skyldes, at byen optræder to gange under to forskellige stavemåder (Åbenrå og Aabenraa). Lægger man de to sammen, har vi 92 følgere fra Aabenraa – en enkelt flere end fra Tønder.

Statistik_Facebook_marts_2016

Man kan på grafikken neden for se, hvordan presseomtalen den 2. marts fik mange til at kigge ind på siden. De seneste 30 dage har siden haft 8.592 brugere, der til sammen har set på siden 62.191 gange. Selvom Verdun-slaget er i gang, så har vi desværre ikke mange beretninger fra sønderjyder i slaget – i hvert fald ikke endnu. Der bliver bedre, når IR84 ankommer til fronten senere.

Pageviews12-3-2016