27. marts 1918 – Mathias Damm: “… Skiddenvandet kommer alt ud paa Gaden”

Mathias Damm var landmand i Gøttrup, og var blevet indkaldt i foråret 1915. I begyndelsen af 1918 tilhørte han Infanterie-Regiment Nr. 129, der befandt sig nord for Rheims.

den 27.3.18

Kære Moder og Sødskende!
Jeg vil idag skrive eder et Brev. Nu har F. jo vist været til Session. Har i ikke reklameret? Du maa dog kunne beholde en, enten ham eller faa Fader hjem. Forhaabentlig giver det nu Luft, saa vi faar Fred, saa vi alle kunne komme hjem.

Jeg har det godt her langt bag Fronten. Det er lidt koldt saa tidlig om Morgenen, (6½) da det fryser om Natten. Ellers er der Solskin, men skarp Vind. Byen ligger som alle andre i en Dal mellem Bjærgene, set paa Afstand en ret køn By, men fra gadesiden ser det noget russisk ud, Byen hedder Rumigny mærkeligt nok naar man betragter Husene bagfra fra Haverne af, er der mange meget skønne Huse. Det maa jo være Mode her, Skiddenvandet kommer alt ud paa Gaden i Rendestenen. I hvert Hus er der en Rende i Muren, hvor det kan komme ud paa Fortovet og derfra i Rendestenen. Der er mange Frugttræer her, det maa forresten være et smukt Landskab i Mai, forhaabentlig faar jeg Lov at blive her som bestemt, saa kan jeg jo faa det at se. Jeg har intet imod at blive her, om det var til det gav Fred. Ellers er her ikke meget at se efter, nogle skidne Folk, en omtrent tom Kantine, en Boghandel og et lille “Soldaterhjem”.

Ser at mine Postsager har gaaet længe, Grunden har i kanske set i Avisen fra d 13-14. R. er jo vist ogsaa her ovre nu, men derfor kan han være langt nok borte. Han er dog snarest meget længere mod Nord. Det er nu snart Tid at vi skulle til Tjeneste igjen. Det er dog sundere her at bo i et Værelse og stadig være i frisk Luft, istedetfor at sidde i den dumpe, mørke “Stollen”, derude, omend man der kun havde 6 Timers Tjeneste. Jeg vil nu fortsætte i Aften.

Mange Tak for den store Pakke og 59, samt Kort fra 19 og Brev fra 20. Det var alt i god Behold. Tantes Pakke modtog jeg ogsaa, med den var det paa høie Tid. Ser af Dit Kort, at i har søgt for F. det var godt, om han kunde blive hjemme lidt. Jeg har nu ingen Lyst mere, maa jo ogsaa skrive til Tante. Derfor Godnat og mange Hilsner sendes eder alle af eders Søn og Broder
Mathias.

Modtog nu lige den Meddelelse, at vi imorgen tidlig skulle reise tilbage til Reg. Jeg gad nok bleven her til Pinse, men det skal nok ikke være saa. Det er jo heller ikke slemmer for os, end andre.

(Renskrift af Alan Damm, Museum Sønderjylland – Museet på Sønderborg Slot, N.12.11)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *