9. december 1914. Hemming Skov: Det gik fra den ene skyttegrav til den næste

Senest ændret den 16. marts 2016 15:15

Af Allan Otto Wagner.

176’eren Hemming Skov fra Københoved gjorde krigstjeneste på Østfronten

Fra nu af mærkede vi ikke mere til større Byer, det gik bare fra den ene Skyttegrav til den næste.

Den 9. Decbr. blev vi indbudt til Feltgudstjeneste, for Natten derpaa at blive purret ud, og vi laa fra Midnat til Morgen paa den bare Jord og frøs anstændigt. Vi var altsaa igen ved at faa Føling med Fjenden.

Derefter opnaaede vi sammen med 3. Kompagni at komme i Kvarter, mens foreløbig kun 1. og 2. Kompagni skulde arbejde sig ind paa Russerne, der laa forskanset.

Bag Huset, hvor vi laa i Kvarter, stod et Batteri, som buldrede kraftigt hele Dagen, og da det russiske Artilleri heller ikke lod os i Fred, fik vi ingen Ro til at sove. Henimod Aften blev vi beordret frem; der skulde markeres et Angreb. Vi naaede efter flere Spring et Stendige, bag hvilket vi laa udmærket. Under slige For­hold skulde man nok vide at stikke Næsen i Jorden, om man ogsaa blev godt tilsølet.

Men mange var allerede saaret, og snart lød det „Saniteter til højre” eller „Saniteter til venstre”. Det var en fortløbende Kommando, som skul­de gives til Sidemanden. Paa Hænder og Fødder krøb de saarede tilbage, og imellem disse var atter en af éns bedste Kammerater.

Det var altid smerteligt, naar en Kamme­rat forlod os, og man ønskede hemmeligt at have kun­net følge ham til et eller andet Feltlazaret. — Vi stop­pede op ved nævnte Stendige for igen at komme i Kvar­ter, hvor vi forblev Dagen efter.

Om Aftenen skulde vi afløse de to Kompagnier i den Skyttegrav, som de under et farligt Skyderi havde faaet dannet; men da Russerne skød ustandseligt, var det farligt at naa frem. Der blev fyret Natten igennem, især fra russisk Side.

Stormet russisk skyttegrav 07006F00102
Stormet russisk skyttegrav

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *