8. juli 1919. Ernst Christiansen: Statsminister Zahle har ikke virkelig medhu med Flensborg

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

8. Juli: Kirke- og Skoleudvalget holder nyt Møde.

Igen med faa Dages Mellemrum Flyveblade.

Statsminister Zahle har 6. Juli i Skælskør holdt den af Hanssen den 4de bebudede Tale; men han byder kun Flensborg Velkommen med Flertal, ikke Antydning af virkelig Medhu.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *