7. september 1919. “Ægir” sejler igen. Chikane mod advokat Ravn

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

7. September: »Ægir« sejlede den 5te. Festlig Afsked i Septembersol. Børn vifter med Danebrog. Af en Leder i Dag om »Ægir«: »Sammen med hele det Virke, der er forenet under Sønderjysk Fond, med Tøjindsamling og- Pakkeuddeling og de sønderjyske Fangers
Modtagelse, de syges Anbringelse paa Sanatorier og de skrantendes i Plejehjem, er der her udført et Storværk, som vi og vort Folk kan
være stolte af.« —

Statsminister Zahle svarer under 4de ds. Mellemslesvigsk
Udvalg, at han henholder sig til Forhandlingen i Rigsdagen.

Advokat Ravn er i Skrivelse fra Overlandsretten af 1ste ds. suspenderet som Notar, fordi han har været med paa »La Marseillaise«. —

»Politiken« og »Hejmdal« fremkalder ved en Meddelelse om et
tysk Blad, der bliver dansk, et nyt tysk Felttog mod »Flensburger Norddeutsche Zeitung«.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

En tanke om “7. september 1919. “Ægir” sejler igen. Chikane mod advokat Ravn”

 1. ‘La Marseillaise’ var den franske krydser, som besøgte flere sønderjyske byer i slutningen af august 1919. Se
  https://denstorekrig1914-1918.dk/24-august-1919-2/
  om besøget i Flensborg (Flensborg Rhed).

  Et billede “Dansk deputation på fransk krigsskib i Flensborg, 1919” kan ses på https://arkiv.dk/vis/1613868
  “26. august 1919. Tolv fint påklædte herrer står på et skibsdæk. Skibet hedder “La Marseillaise”.
  “Bag på fotoet står: 1 Grosserer J. C. Paulsen, 3 Red. Ernst Christiansen, 6 Advokat Ravn, 7 Prof. P. Verrier”.

  Det samme billede kan ses andre steder på internettet. Tilsyneladende også på kb.dk = Det Kgl. Bibliotek, men billedet kommer ikke frem, “We’re sorry, but something went wrong”.
  Men på Europeana kan det ses:
  https://www.europeana.eu/portal/da/record/92023/images_billed_2010_okt_billeder_object152244.html
  “Dansk deputation til fransk krigsskib “La Marseillaise” på Flensborg fjord den 9. april 1920″. Altså med en helt anden datering, som må være forkert.
  Men her kan billedet og den tilhørende tekst forstørres (til næsten skærmstørrelse), og teksten med navne og titler kan læses. Navnene angives til: J.C. Paulsen, J.E. Bossen, Ernst Christiansen, Peter Thomsen, Loyer, Christian Ravn, Paul Verrier, Jens A. Ferdinand, Lauritz Sommer, Valdemar Sørensen, Daniel Petersen og Hjelmfeldt.
  (Loyer var skibets kaptajn).

  Skibet ‘La Marseillaise’ kom igen i 1920, se fx
  https://www.europeana.eu/portal/da/search?q=“La+Marseillaise”&qf%5B%5D=Flensborg
  “Franske marinesoldater fra La Marseillaise i Mørvig ved Flensborg”

  En supplerende avisnotits:
  Kolding Folkeblad, 1919-08-25:

  “La Marseillaise
  Sønderjydske Deputationer vil blive modtaget om Bord.
  Efter hvad “Hejmdal” meddeler, vil Kommandanten for den franske Krydser “Marseillaise” ved Besøget i de sønderjydske Farvande under Opholdet i forskellige Byer modtage Delegationer af danske Borgere, som vil tolke Befolkningens varme Taknemlighed overfor Frankrig, fordi dette Land sammen med de øvrige allierede vil gennemføre Løsningen af det sønderjydske Spørgsmaal. Delegationen fra Haderslev vil gaa om Bord, medens Skibet ligger for Anker ud for Aarøsund.
  Om Bord befinder sig bl. a. ogsaa Professor Verrier og en fransk Officer af dansk Afstamning, Hr. Kræmer, der ligesom Professor Verrier taler Dansk.”

  Hvem véd noget om den nævnte dansk/franske officer Kræmer ? Navnet kan være skrevet forkert, eller helt misforstået. Hjelmfeldt er nok mere rigtigt, jf. billedteksten ovenfor, samt følgende:

  Dagbladet (en avis i København) havde lørdag 30. august 1919 en lang artikel “Da trikoloren præsenteredes i de sønderjydske fjorde”. “Premierløjtnant Hjelmfeldt fortæller om sine oplevelser på turen”.
  Artiklen starter side 5 og fortsætter side 6. (Avisen var på 20 sider og kostede 10 øre !).

  Niels Hjelmfeldt / Niels Peter Rasmus Mathias Hansen Hjelmfeldt, 1888 – 1972, er udførligt beskrevet i bogen ‘Under Trikoloren – Danskere i fransk krigstjeneste 1914-1918’ af Jan René Westh, Ordenshistorisk Forlag.

  Niels Hjelmfeldt er født i Vejle, og på VejleWiki er han fyldigt beskrevet:
  http://www.vejlewiki.dk/index.php?title=Niels_Hjelmfeldt
  med Jan René Wesths bog “Danske frivillige i Frankrig 1914-1918” som en af kilderne.
  Arkiv.dk / Vejle Stadsarkiv har på https://arkiv.dk/vis/2356642 en omtale af “Udklip vedr. kaptajn Niels Hjelmfeldt”.
  Til trods for ‘ejerskabet’ set fra Vejle: Niels Hjelmfeldt kalder sig i ovennævnte avisartikel for københavner.

  ‘La Marseillaise’ havde en dansk lods, Andersen, fra Fredericia.

  Dele af artiklen i Dagbladet gengives i flere andre aviser. Således i Ribe Stifts-Tidende 1. september 1919, på forsiden. Her angives at teksten stammer fra Nationaltidende.
  I Dagbladet og Stifts-Tidende fungerer tekstgenkendelsen og muligheden for kopiering af artikelteksten desværre dårligt. Artiklen er meget interessant, men her i første omgang blot en lille smagsprøve fra afsnittet ‘Hvad tyskerne ellers fandt på’:

  “Da vi sejlede bort fra Sønderborg, havde Tyskerne hejst flaget paa halv Stang paa deres Villaer ved Alssund. Kaptajnløjtnant Bode havde sagt til Brovagten, at han ikke maatte svinge Broen ud, saa “La Marseillaise” kunde komme igennem. Brovagten forlangte en bestemt Ordre, Kaptajnløjtnanten telegraferede da til Kiel. Han fik imidlertid intet Svar, og Brovagten svingede Broen ud. I øvrigt erklærede Kommandør Loyer, at hvis Broen ikke var bleven svinget ud, vilde han være rent imod den, saa den var blevet knust som en Tændstikæske!”

  – – –
  Hjelmfeldt er nævnt 3 steder i Mogens Tvermoes’ “Spredte Glimt af af Sønderjyske Krigsfangers Hjemtransport”, se
  https://denstorekrig1914-1918.dk/wp-content/uploads/2016/02/Spredte-glimt_recognized_reduced.pdf
  (side 56 og 58). Men ellers ser det ikke ud til, at Hjelmfeldt hidtil har været nævnt her på ‘StoreKrig’.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *