24. august 1919. “I aften damper La Marseillaise på trods af en protest fra det tyske Admiralitet ind på fjorden med skum for boven og en vældig Tricolore vajende fra gaffelen”

»La Marseillaise« paa Flensborg Rhed
I sine »Dagbogsblade fra Afstemningstiden« (Slesvig delt, S. 258 f.) skriver E. Christiansen under Datum 26. Aug. 1919:

. . . I Aften damper »La Marseillaise« paa Trods af en Protest fra det tyske Admiralitet ind paa Fjorden med Skum for Boven og en vældig Tricolore vajende fra Gaffelen. Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse (J. C. Paulsen, Chr. Ravn, J. E. Bossen, J. M. Ferdinand og jeg) samt P. Thomsen og V. Sørensen var i Motorbaad tagne ud til Kollund. Skibet lod vente paa sig. Da dets Komme meldtes, og vi stod paa Skrænten ved Fjordmark og saa det store Skib stævne ind som et Varsel om Befrielsen efter en Tid med skiftende Stemninger, hvor de mange Slags Skuffelser til sidst havde lagt ligesom en Skal om Hjertet, trængte Taarerne sig frem samtidig med Smilet. I Kommandantens Salon med de silkebetrukne Møbler tog vi Opstilling overfor Loyer og Professor Verrier, og jeg læser den paa Fransk affattede Velkomsttale. Loyer, der er baade alvorlig og glad som vi, svarer med stor Hjertelighed . . .

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

En tanke om “24. august 1919. “I aften damper La Marseillaise på trods af en protest fra det tyske Admiralitet ind på fjorden med skum for boven og en vældig Tricolore vajende fra gaffelen””

 1. ‘La Marseillaise’ var den franske krydser, som besøgte flere sønderjyske byer i slutningen af august 1919.
  Loyer, som Christiansen nævner, var skibets kommandant / kaptajn.

  Fra bogen ‘Barn i Flensborg’, som kan ses på
  https://www.dcbib.dk/sites/sydslesvig.ddbcms.dk/files/files/news/008_kuerstein_barn_i_flensborg_1890_1920_2.pdf
  (dcbib.dk = Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

  Side 290
  “MARSEILLAISEN
  En dag i august 1919 blev vi uventet kaldt sammen i skolens aula. Den egentlige årsag var meddelelsen om, at den franske krydser “La Marseillaise” skulle komme til Flensborg den følgende dag. I den anledning ville Direktør Lohmann gerne gøre os opmærksom på, at byens befolkning naturligvis ville lade, som om de slet ikke lagde mærke hverken til skibet eller de franske marinesoldater, hvis de skulle komme i land. Han gik ud fra, at vi ville indtage samme holdning og ikke af utidig nysgerrighed lade os forlede til at vise os ved havnen. For alle tilfældes skyld ville der være et par lærere på stedet for at sørge for, at denne forventning blev opfyldt.

  En flok danske piger og drenge havde allerede i flere dage indøvet Marseillaisen med dansk tekst ved klaveret i familien Kronikas hjem i Mathildegade, og vi havde ikke i sinde at lade os forhindre i vort forehavende.

  Da havnen nu var spærret, tog vi til Solitude og roede derfra i lejede både med Dannebrog i stævnen krydseren imøde, af fuld hals skrålende Marseillaisen. Om det var af hensyn til os, den kastede anker lige ud for os, ved jeg ikke. Vi fik i hvert fald en strålende modtagelse om bord.”

  – –
  Denne tekst er fra bogens afsnit ‘Dansk dreng uden valg’, skrevet af Svend Johannsen.

  Om krydseren ‘La Marseillaise’ kan henvises til ‘Dagens nyhed’ 7. september 1919 med tilhørende kommentar:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/7-september-1919-aegir-sejler-igen-chikane-mod-advokat-ravn/

  Bl.a. med omtale af en artikel i Dagbladet (en avis i København), lørdag 30. august 1919: “Da trikoloren præsenteredes i de sønderjydske fjorde”. “Premierløjtnant Hjelmfeldt fortæller om sine oplevelser på turen”.

  Fra besøget i Flensborg fortæller Hjelmfeldt:
  “Her kom en Mængde Skoledisciple, Spejdere og unge Piger om Bord. De kom sejlende til ‘La Marseillaise’ fra Murvig efter at have været forfulgt af tyske Matroser. Det var et Besøg som glædede os meget stærkt. Disse unge Mennesker kom nemlig om Bord, skønt deres Rektor havde truet dem med meget strenge Straffe, ja med Udvisning af Skolen. Det havde ikke rørt dem det ringeste. “Hvad betyder det, at vi bliver smidt ud af Skolen – sagde de – vi bliver smidt ud i Morgen, men om en Maaned kommer Kommissionen, og saa gaar vi i dansk Skole!””

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *