24. august 1919. “I aften damper La Marseillaise på trods af en protest fra det tyske Admiralitet ind på fjorden med skum for boven og en vældig Tricolore vajende fra gaffelen”

»La Marseillaise« paa Flensborg Rhed
I sine »Dagbogsblade fra Afstemningstiden« (Slesvig delt, S. 258 f.) skriver E. Christiansen under Datum 26. Aug. 1919:

. . . I Aften damper »La Marseillaise« paa Trods af en Protest fra det tyske Admiralitet ind paa Fjorden med Skum for Boven og en vældig Tricolore vajende fra Gaffelen. Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse (J. C. Paulsen, Chr. Ravn, J. E. Bossen, J. M. Ferdinand og jeg) samt P. Thomsen og V. Sørensen var i Motorbaad tagne ud til Kollund. Skibet lod vente paa sig. Da dets Komme meldtes, og vi stod paa Skrænten ved Fjordmark og saa det store Skib stævne ind som et Varsel om Befrielsen efter en Tid med skiftende Stemninger, hvor de mange Slags Skuffelser til sidst havde lagt ligesom en Skal om Hjertet, trængte Taarerne sig frem samtidig med Smilet. I Kommandantens Salon med de silkebetrukne Møbler tog vi Opstilling overfor Loyer og Professor Verrier, og jeg læser den paa Fransk affattede Velkomsttale. Loyer, der er baade alvorlig og glad som vi, svarer med stor Hjertelighed . . .

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *