7. november 1918. Soldaterrådet i Sønderborg bekendtgør!

Over alt i Sønderborg blev der den 7. november 1918 ophængt proklamationer fra soldaterrådet, signeret Bruno Topff, der var formand for soldaterrådets.

Soldaterrådets beslutninger

Forplejningen ordnes på den hidtidige måde.

Der er skaffet sikkerhed for, at en reglementeret betaling af lønninger følger.

Anordninger fra de enkelte formationers valgte soldaterråd skal i vores sags interesse adlydes.

Arbejdstjeneste i gasværket, elektricitetsværket og ved pålæsning af tog med levnedsmidler skal fortsat ubetinget udføres, indtil en anden ordning bliver truffet.

Det er enstemmigt besluttet af det store soldaterråd, at den militære sikkerhedstjeneste i Østersøen  skal opretholdes fuldt ud.
Ro og orden på gaderne skal ubetinget bevares.

Det store soldaterråd forlanger, at ubeføjet bæren våben ikke finder sted. Ammunition skal opbevares af de delegerede.

Civile må straks aflevere alle våben ved nærmeste militære tjenestested.

Patruljeren skal kun finde sted efter Soldaterrådets befaling.
Samtlige anordninger fra Soldaterrådet skal bære soldaterrådets formands underskrift.

Soldaterrådet gør det til alle kammeraters indtrængende pligt i egen interesse kun at følge sådanne underskrevne anordninger, men dette da straks og ubetinget.

Sønderborg, 7. nov. 1918.

Sønderborg Soldaterråd
sign. Topff

Jeg giver borgerne fuld garanti for liv og gods.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *