7. november 1918. Nyt om revolutionen når Elsass

Th. Kauffmann bevogtede i oktober 1918 banen i Vogeserne.

Torsdag den 7. November bragte Aviserne Bud om Revolutionens Udbrud i Kiel og Hamborg, samtidigt med at det meddeltes, at en Delegation var afrejst fra Berlin til Fronten for at optage Forhandlinger om  Vaabenstilstand.

Sprogforeningens Almanak, 1927.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *