5. september 1916 – Ribe Stiftstidende: kaffe-erstatning af hvidtjørn..

Senest ændret den 31. maj 2017 19:12

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Ingen forlængelse af værnepligten

I den sidste meddelelse om, at landstormspligten ikke vilde blive forlænget, stod: “I fald forholdene ikke ændres fra grunden af”. En saadan forandring “fra grunden af” er, efter hvad der meddeles fra kompetent side, ikke indtraadt ved Rumæniens deltagelse i krigen.

Hvidtjørnens frugt til kaffe-erstatning

I kredsbladet har Landraaden i Haderslev offentliggjort en opfordring, hvori det hedder bl.a.: I fædrelandets interesser skal hvidtjørnens frugter samles i aar og under regeringens kontrol udnyttes til et kaffe-erstatningsmiddel efter en særlig fremgangsmaade. Med dette formaal for øje har regeringen dannet det almennyttige krigsselskab for kaffe-erstatning i Berlin, W. 66, Wilhelmstrasse 55. Befolkningen, baade børn og voksne, opfordres til at samle hvidtjørnens modne frugt, at brede den ud i et luftet rum i nogle dage, for at de kan tørres, og saa at aflevere dem mod et vederlag af 20 pg. samleløn pr. kilo lufttørret frugt paa det af de lokale politimyndigheder bestemte sted. Der skal kun samles moden frugt. Før den afleveres bør frugten renses for blade, stilke og grene. For Haderslev kreds er indrettet et samlested under ledelse af købmand F. W. Jøhnck i Haderslev.

Faldne

Hans Peter Møller fra Simmerstedholm ved Haderslev er den 23. august falden, 36 aar gl.

En søn af postbud Jep Frank i Jels er falden. Det er den anden søn han har mistet i krigen.

Godske Hansen og hustru i Ørderup ved Toftlund har modtaget efterretning om, at deres yngste søn, Johannes, er falden ved Somme, 20 aar gl. Godske Hansen har endnu fire sønner med i krigen.

Landmand Hans Wiuff i Hygum har modtaget efterretning om, at hans ældste søn Arent Wiuff, der i fjor efteraar indkaldtes som nittenaarig rekrut, er falden den 22. august ved Somme.

I tabslisten meddeles, at Peter Larsen fra Sønderborg, Christian Paulsen 1. fra Bevtoft og Hans Boisen fra Brem er faldne.

Fritz Nielsen, søn af bagermester H.J. Nielsen i Løgumkloster, er død af sine saar.

I tabslisten meddeles, at Martin Lund fra Kolsnap er død af sygdom og at Christian Loholm fra Skrydstrup Mark er død af sine saar.

Pumpemager Schmidt og hustru i Haderslev har modtaget budskab om, at deres ældste søn Jørgen er falden den 26. august.

Enke Dorothea Kjær i Skodborgskov har modtaget meddelelse om, at hendes eneste søn Lassen Kr. Kjær er falden den 19. august, 33 aar gl.

Peter Jensen fra Ustrup og Joachim Hanrath fra Skærbæk er faldne.

I tabslisten meddeles, at Lorenz Horn Johannsen fra Nørre Hostrup er død.

Saarede

Maskinmester Mohrdieck fra Aabenraa(Hejmdals trykkeri), er bleven saaret ved Verdun.

Gaardejer Andreas Kjer fra Grønnebæk ved Jels har modtaget efterretning om, at hans søn har faaet det ene ben afsat ved knæet.

Maskinsmed Martin Rasmussen, søn af gaardejer Jeppe R. i Tornum ved Rødding, ligger paa lazaret i Recklinghausen.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Rasmus Borck fra Anslet, Mathias Hansen fra Over Jerstal, Peter Clausen fra Hjartbro, Hans Christensen fra Traasbøl, Andreas Tange fra Arnum og Niels Bakkenbüll fra Vandling er haardt saarede.

Maskinsætter Jørgen Hansen fra Hejmdal i Aabenraa er bleven saaret ved Somme.

Laurits Lausten af Toftlund er bleven saaret ved Somme og kommen paa lazaret. Snedker Lausten selv gør garnisonstjeneste ved Stade i Hannover.

I tabslisten meddeles, at Mathias Weltz fra Grønnebæk, Iver Hansen fra Aarø og Andreas Haugaard fra Øster Løgum er haardt saarede.

Niels Peter Ravn fra Vester-Lindet ligger for tiden paa et lazaret i Schwenzergarten i Thüringen.

Savnede

I tabslisten meddeles, at Peter Hovid fra Holm i Sønderborg amt er savnet.

Orgelbygger Strauss fra Slotsgade i Aabenraa, Hans Clausen 2. fra Varnæs og Christian Hansen fra Frederikshof i Sønderborg amt savnes.

I fangenskab

I tabslisten meddeles, at Nikolaus Schmidt fra Roager er i fangenskab.

Gaardejer Jørgen Jørgensen fra Nørre-Ønlev ved Rødekro er i fransk fangenskab.

Postbud Hansen i Toftlund har modtaget meddelelse fra sin søn om, at han er i engelsk fangenskab. Samtidig meddeler Hansen, at en broder til menighedssøster Marie i Toftlund ligeledes er i engelsk fangenskab.

Kresten Hundebøl fra Fol, der tidligere har kæmpet ved Vestfronten, men som har været savnet i lang tid, har nu skrevet hjem fra Frankrig, at han er i fangenskab og har det godt.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *