5. juli 1919. Anholdelser af danske agitatorer i Sydslesvig

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

5. Juli: 28. Juni blev Cornelius Petersen anholdt i Ejdersted, men efter et Forhør sat paa fri Fod igen. Han havde faaet mange Underskrifter i Tating. 4. Juli blev han igen anholdt i Tinglev, men i Tønder løsladt mod Kavtion.

I Gaar blev ligeledes Wall i Obdrup anholdt, og der holdtes Husundersøgelser hos Mellemslesvigsk Udvalg med Beslaglæggelse af Petitioner med mere, hos Teglværksejer Fischer i Møllebro, Landmand Peter Jørgensen i Esmark og Gaardejer Clausen i Bov, og i Freienvill tog Gendarmerne petitioner fra udsendte Arbejdere.

Der foreligger nu kun Petitioner med 550 Underskrifter.

Mellemslesvigsk Udvalgs Bestyrelse har i Dag underskrevet en Protest imod, at det er gjort umuligt for Befolkningen i 3. Zone at løfte sin Røst.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *