4. august 1914. Reservisterne strømmer ind

Senest ændret den 28. januar 2016 20:45

Det tyske militærmaskineri gik sin gang. Reservisterne strømmede til deres regimenter, som en ukendt landmand fra Haderslev-egnen under mærket “Chr.” berettede i “Almanak for Nordslesvig 1935”

Den 4. August forlod jeg Kone og Børn og mødte sammen med mange andre Reservister paa Kasernen i Haderslev, hvor jeg blev tildelt 84ernes 6. Kompagni. … Størstedelen af Reservisterne fra Haderslev Amt mødte ved 84ernes 2. Batl., saa der var mange dansksindede ved de fire Kompagnier, 5., 6., 7. og 8.

Der var stort Rykind paa Kasernen i de første Augustdage. Hver Dag kom der nye Hold til Indklædning. Vi Reservister blev blandet med det aktive Mandskab, indtil Kompagnierne var krigsstærke, det vil sige forøget fra 125 til 250 Mand.

Vi blev i Garnisonen i nogle Dage, og Tiden gik med Eksercits, Udmarcher i Omegnen, lidt Felttjenstøvelse og Skydning. Alt foregik i Grunden, som naar man i Fredstid var indkaldt til Efteraarsmanøvre.

Og jeg havde i Virkeligheden hele Tiden, lige siden jeg forlod mit Hjem, haft den Forestilling, at det kun var en Manøvre, vi skulde deltage i, eller en Prøvemobilisering. Det faldt mig endnu i disse Dage paa Kasernen i Haderslev ikke ind, at det var noget saa ubegribeligt som en rigtig Krig, vi skulde ud i. Jeg troede til det sidste, at Uvejret vilde drive over og det værste blive undgaaet.

Men jeg blev jo forholdsvis hurtigt belært om noget andet. Alvoren begyndte at gaa op for mig den Dag, vi fik udleveret skarpslebne Sidegeværer. Et uhyggeligt Instrument, der fremkaldte uhyggelige Tanker.

(Almanak for Nordslesvig, 69. årgang, 1935, s. 62-3).

2 tanker om “4. august 1914. Reservisterne strømmer ind”

 1. “Skarpslebne Sidegeværer” er nævnt. Det betyder her bajonetter.

  Men ordet sidegevær kendte jeg ikke.

  Sprogligt hænger det sådan sammen, at ordet gevær kommer fra tysk – (sich) wehren, ‘værge sig’ – og at det oprindelig var betegnelsen for ethvert personligt våben, herunder også blankvåben. Sådan som det fremgår af https://da.wikipedia.org/wiki/Gev%C3%A6r

  Dette skal kombineres med betegnelsen sidevåben, der er blankvåben, som soldater bærer i bæltet. Betegnelsen hentyder til, at sidevåbnet er sekundært i forhold til fx gevær. Denne definition er fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=158689

  Mere direkte, fra tysk Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenwehr
  “Unter Seitenwehr bzw. Seitengewehr versteht man heute nur noch das am vorderen Ende des Gewehrlaufs anzubringende Bajonett.”

  I øvrigt kommer ordet bajonet fra den franske by Bayonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *