30. januar 1920. Inflation: Ti mark koster nu én krone

Der er stadig rationering i Sønderjylland og købekraften er reduceret.

Selv om Forholdet mellem Krone og Mark nu noteres som 10 til 1, er Lønningerne ikke stegne tilsvarende.

De højest lønnede faglærte Arbejdere maa regne med en Ugeløn paa 180 Mark. Mange faar mindre. Dette Forhold fremkalder jævnlig Uroligheder.

De Fødevarer, man kan faa udleveret paa Kort, er baade utilstrækkelige, daarlige og forholdsvis dyre. For Eksempel koster et Brød 2 Mark 65 Pg., 1 Liter Sødmælk 1 Mark 25 Pg., 1 Liter Skummetmælk 50 Pg., 1 Pund Smør 12 Mark, 1 Pund Kød 7-8 Mark.

I Smughandelen er disse Priser mangedoblede. Det er ikke meget overdrevet at tale om Hungersnød, navnlig for fattige og børnerige
Familiers Vedkommende.

Men nu gaar det heldigvis mod bedre Tider. Endnu et ordentligt
Tag den 10. Februar, og saa maa det snart blive anderledes.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *