30. januar 1920. Ernst Christiansen: “Anbefaler en længere Frist, da Mødefrihed stadig savnes”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

30. Januar: Klokken 11 mødes i Officerskasinoet Kontrolkommissionerne og de tekniske Raadgivere fra 2. Zone med Sydow og Heftye for at fastsætte Afstemningsdagen. Den internationale Kommission foreslaar 2. Marts. Kontrolkommissionerne har billiget det. Anbefaler en længere Frist, da Mødefrihed stadig savnes. De tyske Raadgivere modsiger dette. Dr. Løhmann: Møderne er kun blevne forstyrrede i overvejende tyske Egne, hvor man vil frabede sig dem. Jeg nævner Ellund. Da alle er stemte for Søndag den 7. Marts, bøjer jeg mig, efter at Sydow har lovet at tilvejebringe Mødefrihed.

— Samtale med Bruce, der lover at ordne Papir spørgsmaalet. —

Endnu større Rykind paa Bladets Kontor end ellers. Journalister, Flensborgere osv.; næsten umuligt for Bladets Medarbejdere at faa Arbejdet til Bladet gjort.

— Statskommissær Køster, der har ledet den tyske Agitation, forlod den 25de Afstemningsomraadet efter en Afskedsfest i »Alt-Flensburger Haus«, hvor Tyskerne har Pressehjem og Hovedkvarter midt iblandt Billederne af Flensborg-Skibe under Danebrog. Nu skal han allerede vende tilbage som den tyske Regerings Repræsentant hos Kommissionen.

— Dr. Todsen er omsider udvist. En Afskedsdemonstration er forbudt.

— I Aften glimrende Møde i Logehuset. Brødrene Andersen og Seminarielærer Eskildsen. Tilraabene viser, hvor spændt, den store Forsamling følger med.

— Ruder slaas ind hos en dansk Mand i Mathildegade og paa Tillidsraadets Kontor.

— Maleren H. Slott-Møller har begyndt at arbejde paa danske Plakater.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *