26. juni 1919 – Om Børnene fra Slesvig By

Den 28. juni 1919 bragte Flensborg Avis et brev om feriebørnene fra Slesvig By.

(Brev til „Flensborg Avis”)

Slesvig, 26. Juni 1919.
Fra Laaland er der kommet mange glade Efterretninger fra Børnene,  og Forældrene er mest fornøjede: Folk gik til „Schleswigsche Nachrichten” og vilde have nogle af Børnenes Breve offentliggjort; men Bladet vilde ikke optage noget, fordi det maaske ikke passede med dets tidligere Udtalelser.

Mange er kede af, at de ikke fik deres Børn med. Her gik Rygter om, at der skulde afgaa fleree Transporter af Børn, og man begyndte saa at løbe i Byen for at faa Børnene med. I Dag blev de til Danmark sendte Børns Forældre opfordrede til at aflevere Børnenes Levnedsmiddelkort, men man vilde ikke give dem tilbage.

Det tyske Udvalg er nu ogsaa ved at anbringe Børn her paa Landet. Børnene har under Krigen haft Landophold og veed, hvorledes de har haft det der, og Landmændene vil heller ikke have Børnene. Det hedder, at der i 120 Sogne kun har været anmeldt Plads for 20 Børn.

I „Schleswiger Nachrichten” beder Damer om Tøj til Børn, som Forældrene ikke vilde have til Danmark. Man hører intet om Børn, der kommer paa Landet her.

Forældrene er henrykte over Modtagelsen paa Laaland, hvor Børnene hilstes med Musik. Mange af dem blev saa straks af Plejeforældrene udstyrede med de nødvendigste Klæder. Børnene skriver, at de har faaet Chokolade og andre gode Ting; de kommer ikke til at faa Hjemlængsel.

I Sammenligning med de flensborgske Børn havde Børnene fra Slesvig et daarligere Udseende, og her findes endnu saa mange Børn, som trænger Haardt til et Ferieophold i Danmark og ønsker at komme bort.

Folk har igennem deres Børn faaet en bedre Mening om Danmark end den, „Schleswiger Nachrichten” foreskriver dem, og mange Forældre er glade over, at deres Børn nu lærer Dansk.

Her følger et Brev af en 13-aarig Dreng fra Slesvig By

Klik her for at læse brevet

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *