25. juli 1919. Festmiddagen for de sønderjyske krigsfanger i går aftes

Bl.a. Vejle Socialdemokrat skildrede festlighederne for de hjemvendte sønderjyske krigsfanger om aftenen den 24. juli i Vejle.

Torsdag den 24. juli ved middagstid afsejlede »Sct. Thomas« til Rouen igen, og om eftermiddagen kl. 14 afholdtes en højtidelig gudstjeneste i Set. Nicolaj kirke, som var smukt pyntet med flagguirlander. Alle lys var tændt, og i koret stod Sønderjydsk Forenings fane. Provst Christensen talte ud fra Davids 103. salme vers 1-8 om taksigelsen for alle Guds velgerninger og hans barmhjertighed.

Efter velsignelsen sang menigheden stående »Så rejse vi til vort fædreland«.

Igen kl. 16,30 forsamledes gæsterne, byrådet, Sønderjydsk Fonds bestyrelse, repræsentanter for pressen og komiteen — i alt 350 personer — nu til festmåltid i Skyttehusets store sal. Gartner Fr. Poulsen bød velkommen og rettede en tak til flere sider, fordi alt hidtil var gået godt trods forskellige vanskeligheder.

For gæsterne takkede Nis Nissen, Brobøl på Sundeved, og sagde, at man aldrig ville glemme modtagelsen i Vejle. Det var noget nyt og næsten ufatteligt at blive betragtet som menneske igen. Han sluttede med at lade udbringe et leve for Vejle by og dens borgere.

Også læge Askov tog ordet. Han betonede, at et folk, der ikke opgiver sig selv, ikke kan slettes. Han ridsede linierne op fra 1864 og kom ind på udvandringen, der havde tappet Sønderjylland for ungdom. Der var dog kommet ændrede signaler. De store ofre havde været nødvendige for at få det tabte land tilbage. Igen måtte forsamlingen udbringe et leve — denne gang for et helt Danmark.

En løjtnant Petersen fra Flensborg takkede, og postkontrollør Axel Nielsen fremdrog træk fra soldaterbreve.

Senere under festen rejste man sig og sang »Home, sweet home«. I anledning af festen havde boghandler Andreas Dolleris skrevet en sang: »Med glød af hjertets lue, med vid og åben favn, en velkomsthymne klinger til Jer i Danmarks navn« til melodi af »Vort modersmål«. De otte vers blev modtaget med stort bifald.

For de sønderjydske kvinder blev der talt af henholdsvis byrådsmedlem fru M. Bording og landstingsmedlem frk. Olga Knudsen.

I haven spillede Alf Tellings musikkorps nationale melodier, og det blev langt ud på aftenen, inden festen sluttede.

Både onsdag og torsdag var der kommet mange sønderjyder til byen for blandt fangerne i transporten at finde pårørende, og det kom til mange rørende gensynsscener både i Skyttehushaven og på selve banegården, hvor fangerne ventede ved togene. Mange måtte dog gå skuffede bort.

Fangerne eller gæsterne var naturligvis glade for indkvartering og festivitas; men de havde ingen ro på sig. Allerede torsdag aften tog nogle hjem, da de erfarede, at der gik et nattog i sydgående retning.
I Bredsten var der torsdag aften samlet 170 mennesker — indbefattet de 40 fanger — til kaffebord og taler. Festen var vellykket; men det mærkedes tydeligt, at fangerne længtes hjem.

Tak til Vejle Stadsarkiv for avisudklippet.

En tanke om “25. juli 1919. Festmiddagen for de sønderjyske krigsfanger i går aftes”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *