22. september 1916 – Ribe Stiftstidende: kendetegn paa krigsfanger

Senest ændret den 25. juli 2017 10:55

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Kendetegn paa krigsfanger

For at forebygge de mange forefaldende undvigelser af krigsfanger og for at lette flygtninges paagribelse igen skal alle krigsfanger, der er paa arbejdskommando, paa hovedbekædningen have et blikmærke med opgivelse af den kreds, hvor de er paa arbejdskommando. Alle krigsfanger, som intet blikmærke har paa hovedbedækningen, skal behandles som flygtninge og anholdes.

 

Faldne

Frederik Hansen, søn af vognmand A. P. Hansen i Aabenraa, er falden i Frankrig; han efterlader enke og en søn.

Købmand Christian Schmidt i Grønbæk ved Graasten er falden den 27. august, 20 aar gl.

Enke Cathrine Marie Kjer i Snogbæk i Sundeved har modtaget budskab om, at hendes søn Asmus er falden paa Østfronten, 24 aar gl.

En svigersøn af skræddermester Møller i Sønderborg er falden. Laurids Christensen fra Brandsbøl. den faldne efterlader enke og to smaa børn. 

Kommis Iver Lydiksen fra Haderslev,  søn af afdøde degn Lydiksen i Starup, er falden.

Malersvend Chr. Hunnerup i Skærbæk er falden i Frankrig.

I tabslisten meddeles, at Mads Nielsen fra Mjøls, Chr. Østergaard fra Seggelund, Nikolaj Bonde fra Asserballe, Christen Nicolajsen fra Vester Gasse, Thomas Beck fra Stubbom, der tidligere har været meldt savnet, Karl Sørensen 2. fra Hundebøl, Jacob Schultz 4. fra Haderslev, Johan Gregersen fra Brunsnæs, Hjendre Hansen fra Grarup, Christian Høj fra Kær Vestermark, Georg Jeppesen fra Haderslev, Lauritz Petersen fra Hagenbjerg, Andreas Jacobsen fra Arrild Mark, Hans Boysen fra Traasbøl og Theodor Andersen fra Aabenraa er faldne.

Nis Terkelsen i Røllum ved Aabenraa er død paa lazaret.

I tabslisten meddeles, at Thomas Hansen fra Broager og Karl Trygh fra Alnor er døde af deres saar.

Bager Peter Nissen Feddersen i Sønderborg er falden.

Mathias Dinsen, søn af Bertel Dinsen, Skodborghus, er falden, 22 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Hans Busch fra Blans, Christian Schmidt fra Ladegaardsskov og Peter Madsen fra gammel Haderslev er faldne, og at Jens Clausen fra Løjtkirkeby er død af sine saar.

 

Saarede

Postsager, der var adresserede til gaardejer Simon Callø fra Genner ved Aabenraa, er komne tilbage med paaskriften saaret.

Som haardt saarede nævnes i tabslisten, Jes Lorentzen 2. fra Bovrup, Joachim Jørgensen fra Aller, Jacob Cornelsen fra Burkal, Haderslev amt, Anton Sørensen 2. fra Hundebøl, Richard Thiesen fra Iller(for anden gang), Martin Poulsen fra Løjtkirkeby, Christian Jacobsen fra Skovbøl i Aabenraa amt, Hans Matthiesen fra Hagenbjerg og Christian Wildfang fra Bæk.

Saarede er landmand Jørgen Jessen fra Søderup Mark ved Jordkær, Hans Reidhardt, søn af amtstjener Reidhardt i Graasten, Karl Banz fra Haderslev.

 

I fangenskab

Rentier Torp i Haderslev har faaet meddelelse om, at hans søn Georg er i russisk fangenskab.

Niels Hansen i Stepping har meddelelse om, at hans søn er i russisk fangenskab.

 

Savnede

Købmand Andreas Madsen i Genner ved Aabenraa har faaet meddelelse om, at hans søn Andreas er savnet.

Savnede er Peter Frost, ældste søn af landmand P. Frost i Tumbøl ved Felsted, P. Chr. Meinhardt i Rinkenæs, Hans Fromm fra Haderslev. 

Savnede: Jes Maag, søn af Skipper Maag i Løjtkirkeby, Anton Skov, søn af tømrer Chr. Skov i Skovby ved Løjtkirkeby, Jens Nissen og Hans Jørgensen fra Blans, Jens Thomsen fra Blansgaard, gaardejer Christen Friis i Simmersted, Hans Beck, søn af Christian Beck og hustru i Toftlund.

Tabslisten meddeler som savnede: Peter Petersen 2. fra Kegnæs, Otto Aabling fra Skærbæk, Rasmus Hejsel fra Bolderslev, Søren Skøtt fra Skibelund, Markus Drabe fra Bøjskov Skov, Jens Henriksen fra Stenderup Mark i Haderslev amt, Otto Dall fra Felsted, Henrik Bendiksen fra Augustenhof, Hans Hansen fra Holm paa Als, Søren Beier 6. fra Birkelev, Heinrich Bjerum fra Toftlund, Hans Borg fra Skærbæk, Jes Raven fra Oberstedt Feld(Ørsted Mark?) i Haderslev amt, Hans From fra Rødding, Niels Good fra Stevning, Hans Hansen 4. fra Kjocey (?) i Sønderborg amt, Willands Holm fra Brøns, Matthes Nørgaard fra Stenderup i Haderslev amt, Peter Post fra Spandet, gefreiter Peter Quitzau fra Aabenraa og Andreas Madsen fra Genner.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *