20. januar 1920. De franske alpejægere ankommer til Haderslev: “Overalt vajede Dannebrog.”

Kaptajn Daniel Bruun, der havde tjeneste som politidirektør ved den internationale kommission under afstemningen i Slesvig i 1920, beskrev begivenhederne i sine erindringer i ”Fra de sidste tredive Aar.”

Den internationale kommission trådte i funktion, efterhånden som hele Nordslesvig blev rømmet af det tyske militær.

Den 20. januar holdt de franske alpejægere deres indtog i Haderslev under den danske befolknings jubel. Jeg var kørt derop på vej til nordgrænsen for at aflægge visit i Kolding hos chefen for grænsegendarmeriet, oberstløjtnant greve Moltke.

Det var et smukt syn at se de gode haderslevborgere og borgerinders, som glade gav udtryk for deres danske sindelag. Overalt vajede Dannebrog.

Tak til Mette Elisabeth Bruun og Museum “Mellem Slesvigs grænser” i Rens for manuskriptet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *