20. januar 1920. “Tysk Møde paa Kobbermøllefabrikken i Arbejdstiden.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

20. Januar: De franske Soldater rykker ind i Haderslev. — Paa Kobbermøllen foranstaltede Direktionen i Gaar tysk Møde paa Fabrikken i Arbejdstiden, men de danske Arbejdere fik Afslag paa en Bøn om at maatte tilkalde en dansk Taler til Mødet eller Lov til at holde et særligt dansk Møde. — De flensborgske Skoler bruges af det tyske Udvalg til at hjælpe med at skaffe Husly til de tyske stemmeberettigede. I Latinskolen er 600 kielske Studenters Ankomst bebudet til den 24de.

— I Aften Møde i Frøslev. Kloppenborg og A. Grau. — Student Jens Holdts Flyveblad til de unge uddeles.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *