2. marts 1915. Fangelejr ved Jaruplund, rationering – og faldne nordslesvigere

Senest ændret den 3. marts 2015 12:35

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjylland og Krigen

Fangelejr ved Jaruplund

Tirsdag den 23. Februar ankom der til Jaruplund sydfor Flensborg ca. 1000 Krigsfanger, der indkvarteredes i de dér opførte store Barakker. Fan­gerne, hvoraf der baade findes Bel­giere, Franskmænd, Englændere og Russere i yderst forskellig Mundering, skal beskæftiges ved Kultiveringsarbejder i de store Moser mellem Jaruplund, Sankelmark, Barderup og Veding.

Til Fangelejren, der bevogtes af en Styrke Landstormssoldater, maa ingen civile nærme sig længere end i ca. 100 Meters Afstand.

Brød- og Melpriserne

er ifølge Bekendtgørelse fra Landraaden i Sønderborg fastsat til 10 Penning for 100 Gram Hvedebrød, 35 Penning for 2 Pund Rugbrød, 28 Penning for 1 Pund Hvedemel og 26 Pen­ning for 1 Pund Rugmel.

I Lørdags Eftermiddags var der et saadant Run til Udlevering af Brødkort paa Byens Raadhus, at der maatte til­kaldes Politi for at regulere Salget.

I Skærbæk

har den kommunale Kommission ved­taget at opkøbe 10,000 Pund røget Svinekød.

Faldne Nordslesvigere

Bagermester Georg Clausen, Røde­kro, er falden 10. Februar paa den østlige Krigsskueplads. Han var 26 Aar gammel og efterlader ifølge „Hejmdal“ Enke og et Barn.

Seminarist Stabel fra Stub­bæk Mark er falden i Nærheden af Nampcel.

Peter Høj Jun. af Hundslev er falden paa den østlige Krigsskueplads.

H. Wehner fra Gjelstoft ved Arnum er falden den 27. Januar i Elsass. Han var 28 Aar gl. og efterlader Enke og Børn.

Den unge Anders Simonsen fra Allerup er falden i Begyndelsen af Februar paa den vestlige Krigsskue­plads.

Tidligere Hotelejer Paul Ulrich i Flensborg er ifølge „ Flensborg Avis“ falden ved Perthes 17. Februar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *