19. januar 1920. De sidste 70 tyske soldater forlader Haderslev!

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her i januar-februar bringes en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Den 19. Januar forlod de sidste syvti (70) tyske Soldater, som havde ført en stilfærdig Tilvarelse paa Haderslev Kaserne, Byen, saa godt som ubemærket, og den følgende Dag klædtes Haderslev fra Morgenstunden i rødt og hvidt.

Hen paa Formiddagen brød Solen igennem og skabte den rette Belysning til det sælsomme Skuespil, da henved 300 smaa, rappe franske, mørkeblaa Alpejægere under Tonerne af ”Allons enfants de la patrie” og ”Dengang jeg drog afsted”, fulgte af Tusinder glade Mand og Kvinder, drog gennem Gaderne og under den danske Befolknings Jubel saa at sige tog Byen i Besiddelse.

Saaledes skreves der i disse Dage Historie næsten fra Døgn til Døgn.

Endelig den 27. Januar holdt Den internationale Kommission sit Indtog i Flensborg.

Vi var paa Vej til Danmark.

(… fortsættes)

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *