18. januar 1920. Kursus i borgerforeningen.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

18. Januar: Pastor Jensen fra Bovlund begyndte i Morges Kursus’et med Morgenandagt. Advokat Andersen leder, til han tager til Lyksborg. Afslutter efter Mads Grams og H. J. Christensens Timer Klokken 5 Kursus’et med Tak og gode Ønsker.

Vi indleder i Dag officielt vort offentlige MødefeIttog med to samtidige Møder med dansk Sprog i Flensborg, desuden med Møder i Læk og Lyksborg. Advokat Andersen tager til Lyksborg og Kandidat, Andersen til Læk; de har stillet sig til Raadihed for hele Afstemningstiden og er en uvurderlig Støtte for os ligesom de Nordslesvigere, der helliger sig Landdistrikterne og skal danne en Smule Modvægt mod Slægtleds Forkuelse og fortsat Tvangsstyre.

Vi udsender Tillidsmænd til begge Møder i Avtomobiler for at hindre de bebudede Spektakler. I Lyksborg er tilforordnet Adler mødt og holder langt Foredrag; desuden andre Modtalere. Kloppenborg med til Læk, Tage Jessen til Lyksborg; begge Møder godt klarede.

I Flensborg Logehuset fyldt. J. C. Paulsen leder. Jeg holder en Slags officiel Tale, rettet til Venner og Modstandere og til Kommissionen. Peter Grau og Andr. Grau. Ned i Borgerforeningens Sal, saa fuldt, saa det næsten ikke er muligt for Talerne at slippe ind. Cornelius Hansen leder. Talerne fra Lyksborg er der allerede.

Fra Talerstolen ser man hen over Ansigterne, tætte som Blomsterne i en Engs Blomsterseng. Flere Gange, især under Peter Grans Tale, er Folk ude af sig selv af Begejstring. Talerne afbrydes af stormende Tilslutning. Bagefter Samvær i Teaterkafeen, Talere, Kursusdeltagere osv. Mange gode Ord.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *