15. marts 1915. “Faldne, saarede og fangne.”

Ribe Stiftstidende

 

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst orienteret om forholdene syd for Kongeåen

Faldne, saarede og fangne

Underofficer Peter Johnsen [sic!] af Daler-Østerby, Søn af N. Johansen dersteds, er den 26. Februar falden på den østlige Krigsskueplads, 24 Aar gammel.

Mads Lassen af Visby er falden paa den vestlige Krigsskueplads. Han var søn af Arbejdsmand Iver Lassen.

Købmand Karl Otzen, Søn af Fabrikant J.C. Otzen i Sønderborg, er den 6. Marts død paa Lazarettet i Courtrai (Flandern) efter at være saaret, da han stod paa Forpost.

Bygmester Bekker fra Hovslund Station modtog for kort Tid siden Meddelelse om, at hans Broder var falden i Nordfrankrig. Han er imidlertid ikke falden, men ligger saaret paa et Lazaret i Nærheden af Perthes i Nordfrankrig.

Max Hansen Kjer af Halk er den 15. September falden paa Valpladsen i Frankrig.

For et Par Maaneder siden fald den ældste Søn af Chr. Kock paa Tovskov Mølle under Kampene i Russisk-Polen. Nu er ogsaaa den yngste Søn, Skak Kock, den aktive Garde-Skyttebataillon, falden i Krigen.

Snedker Chr. Petersen i Ellums yngste Søn, Christian, er falden den 2. Marts i Øvre Elsass og stedt til Hvile paa Wattweiler Kirkegaard. Sammen med den unge Christian Petersen drog hans ældre Broder Nis i Felten. Hans faldt senere i fransk Fangenskab, og Tabslisten har meddelt, at han er død dér.

Toldsekretær Valdemar Petersen fra Flensborg er falden, 34 Aar gammel og ugift.

Bogbinder H. Vognsen fra Flensborg har været savnet siden 31. December i Fjor. For nogle Dage siden modtog hans Hustru ifølge ‘Flensborg Avis’ den glædelige Meddelelse, at han er velbeholden i russisk Fangenskab i Byen Petropavlovsk i Sibirien.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *