14. maj 1919. Udenrigsministrene for de fem sejrende magter vedtager at sende militær til Slesvig

I sit Møde 14. Maj vedtog Fem-Mands Raadet (Udenrigsministrene) — i hvilket den Dag Henry White var Robert Lansing’s Stedfortræder — at oversende Vedtagelsen af 3. Maj i Admiralernes Raad til det øverste militære Raad i Versailles, og Fem-Mands Raadet traf yderligere følgende Beslutning:

Det vedtages, at Overkommando’en over den Ekspedition, der skal vare­tage Ordenens Opretholdelse i Slesvig, skal overdrages den britiske Rege­ring, som vil forhandle med de militære Øvrigheder om Ekspeditions­Korpsets Styrke og tage de nødvendige Forholdsregler til Foretagendets heldige Gennemførelse.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *