14. maj 1919. H.P. Hanssen erklærer kamp mod 3. zone

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

14. Maj: I de forløbne Dage Samtaler med Rigsdagsmænd, Bladmænd, Diplomater, de sønderjyske Foreningers Ledere om vort Oplysningsarbejde, Bladplaner. Lige fra Ankomsten Mavesmerter.

I Dag H.P. Hanssens Krigserklæring mod 3. Zone, “Kamp energisk og ubøjelig, til Afgørelsen er falden”.

Kommissionens franske Medlem anser en Slettelse af 3. Zone for fuldkommen udelukket. Jeg skriver et udførligt Gensvar i “Berlingske Tidende”.

Sejler hjem med “Ægir” fra Kalundborg.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *