11. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: særliste over ukendte militærpaarørende, efterladenskaber og fundne sager

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Ukendte militærpaarørende, efterladenskaber og fundne sager

Med den prøjsiske tabsliste nr. 651, fra den 5. oktober, er der for første gang som et bilag fulgt en særliste: “Ukendte militærpaarørende, efterladenskaber og fundne sager”. Med listen følger et blad med fotografier over de efterladte sager, hvortil der ingen ejermand har kunnet findes, endvidere en fortegnelse over de navne, hvorom der søges oplysning, og en beskrivelse af de ukendtes efterladenskaber med en ur-nummerfortegnelse. En saadan liste vil fra nu af udkomme en gang maanedlig som bilag til tabslisterne. I den foreliggende liste kommer der for Nordslesvigs vedkommende sandsynligvis kun et sølvur med guldring, der er fundet ved Moulin den 17. juni 1915, i betragtning. Paa uret, der bærer nummer 405,133, er indridset: Andreas Christensen, Stolbro. Christensen er i live. Han mener, at for 7-8 aar siden har solgt uret til én af sine tjenestekarle, hvis navn han ikke længere husker. Foruden uret hører der til samme mands efterladenskaber en pung, en tobakspung og en lædertaske med blyanter.

 

Faldne

Til lods Jørgen Hansen paa Kegnæs er der kommen meddelelse om, at hans eneste søn Hans er falden.

I den sidste tabsliste meddeles, at Nis Outzen fra Rangstrup er falden.

Gaardejer S. P. Beck og hustru paa Junkershof ved Ullerup har modtaget meddelelse fra udlandet, at deres søn Jørgen Beck er haardt saaret i fransk fangenskab og død paa et lazaret den 29. juli.

 

Saarede

Kommis Jens Freund fra Barsmark, Georg Boysen fra Bøjskov ved Kristiansfelt(haardt saaret).

 

Savnede

Gaardejer Peter Christensen fra Stubbæk, bankassistent Danielsen og Clausen Lund fra Skjoldager.

 

I fangenskab

En søn af snedker Metz i Aabenraa, Peter Larsen fra Bøjskov Skov ved Sønderborg og Martin Stangret fra Haderslev. 

2 tanker om “11. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: særliste over ukendte militærpaarørende, efterladenskaber og fundne sager”

  1. Til Carsten Sohl.

   Tak for din kommentar.
   Indlægget er en afskrift af Ribe Stiftstidende, som citerer de tyske tabslister. Begge anfører “Rangstrup” som stednavn.
   Vi kan derfor ikke rette i indlægget, men det er fint, at du gør opmærksom på uoverensstemmelsen i forhold til Nis M. Outzens fødested.
   Det skyldes formodentlig en fejllæsning af “Rougstrup”, hvor Nis M. Outzen er født.

   Med venlig hilsen
   Hanne C Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *