31. januar 1920. “Kommissionen har i Gaar forbudt Embedsmænd, især Præster og Lærere, at deltage i Agitationen”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

31. Januar: Drøfter de sidste Begivenheder, Røster, de stemmeberettigede sydfra, 3. Zones Rømning med Heftye.

— Dr. Todsen forlod i Dag Flensborg. Et Tilløb til en Tilkendegivelse blev ikke til noget.

— Kommissionen har i Gaar forbudt Embedsmænd, især Præster og Lærere, at deltage i Agitationen. Rektorerne Spanuth og Lohmann, Præsterne Lensch og Andersen har i Gaar været stævnede til Kommissionen.

— »Unser Land’s« Uddeling besørges meget mangelfuldt, af Postvæsnet. I Byen har vi vore egne Uddelere. Der trykkes 30—40,000 Eksemplarer.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *