31. januar 1920. Der bliver mangel på danske skolelærere og præster i Sønderjylland

Skoleforeningens Formand, Gaardejer H. Jefsen Christensen i Høgsbro, meddeler, at kongerigske Lærere allerede har fundet Ansættelse flere Steder i Nordslesvig. Det drejer sig dog kun om en midlertidig Ordning. Der er ogsaa Distrikter, hvor næsten al Skolegang er ophørt.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Viceskoledirektør H. A. Svane har udtalt, at Situationen kan blive kritisk til Sommer, naar de sønderjydske Embeder skal besættes. Ved de forestaaende afsluttende Eksaminer paa de danske Seminarier regnes der med
at blive dimitteret ca. 400 unge Mænd og Kvinder, et Tal, der ikke engang er tilstrækkeligt til at tilfredsstille det normale Behov.

Kirkeminister Povlsen oplyser samtidig, at der er Præstemangel i Danmark. Det lover jo ikke saa godt for Skole og Kirke hernede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *