23. januar 1920. Kirkeudvalgsmøde i Borgerforeningen

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

23. Januar: Pressehjemmet i Raadhusgade forevises færdigt, udmærket indrettet af Direktør Jespersen og Skibsmægler Vilh. Jensen.

— Kirkeudvalgsmøde i Borgerforeningen. — Damgaard ønsker Centralhotellet i Nibøl købt til Kontor. Søgaard ønsker et særligt Kontor. Presseudvalget og J. C. Møller bemyndiges til at ordne Troppernes Modtagelse.

— I Aften Tillidsmandsmøde. Forelægger Grunde for og imod. Almindelig Tilslutning til Frilufts-Tilkendegivelsen. Ved Kaffebordet igen utallige Forespørgsler til Corn. Hansen og mig. Bagefter Distriktsformandsmøde. Sildig Afslutning.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *