24. januar 1920. Damerne uddeler flag fra Christiansborg.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

24. Januar: Fru Bankdirektør Thomsen, min Kone og flere Damer uddeler Flagene fra Kristiansborg til dem, der i sin Tid har bedt om et Flag. Tyskerne holder Afskeds-Friluftsmøde paa Søndertorv. Masser af Skolebørn. Et Par Tusind af Deltagerne følger Rigsværnet til Banegaarden. 6 Husarer i Spidsen, der er forskrevne fra Slesvig. —

I Aften Møde i Ellund. Holger Andersen, H. Petersen. — De første franske Soldater er ankomne i Dag og har overtaget Vagten ved »Flensburger Hof«.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *