Tag-arkiv: tyske børn

23. april 1917 – Ribe Stiftstidende: tyske børn til Danmark

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Tyske børn til Danmark

Som meddelt har en dansk læge tilbudt tyske myndigheder at stille 1 million mark til raadighed til anvendelse ved 15,000 tyske børns ophold paa en 3 maaneders rekreation i Danmark. Det er, som det fremgaar at det nu oplyste, læge Thorson, der har stillet dette tilbud, om hvilket man herhjemme intet har vidst, før det omtaltes i tyske blade.

Tyske udtalelser

Lokal-Anzeiger for i fredags udtrykker sin inderligste tak for den danske milliongave, men betoner, at gennemførelsen af planen om at anbringe 15,000 tyske børn i Danmark endnu møder mange vanskeligheder, da de danske og de tyske autoriteters opfattelse med hensyn til gennemførligheden og hensigtsmæssigheden af planen først maa bringes fuldstændig paa det rene. Hvorledes den danske regering ser paa sagen kender man helle ikke nøje her. Men det tyske udenrigsministerium har i hvert fald straks modtaget gaven med største taknemmelighed. Giveren er, hedder det videre, tyskerven. Han har baade i tale og skrift gentagne gange under krigen traadt i skranken for Tyskland og har i de danske blade offentliggjort  et aabent brev mod præsident Wilson.

29. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: sæbe – kogt på 2 grævlinge

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Optagelse af børn fra de store byer

Fra Kolding-Egnen skrive til Ribe Stiftstidende b.la.: I den sidste tid har forskellige personer i de slesvigske sogne tæt ved grænsen gaaet rundt med lister og formaaet beboerne til at optage tyske børn væsentligst fra byerne Berlin, Leipzig og Dresden i deres hjem. Det hedder ogsaa, at det er om ikke umuligt saa yderst vanskeligt i Tyskland at faa pladser til konfirmander.

Frimærker som skillemønt

I Nordslesvig bruges nu i stor udstrækning frimærker som betalingsmiddel. De findes overalt i store bundter i beboernes portemonnæer og der haves kun i ringe grad anden skillemønt.

Sæbemangelen

er, som bekendt, stor, og man hjælper sig paa mange maader. Det gamle husmiddel bøgeakse har den fejl, at bøgebrændet ogsaa er knap og bøgetræ giver jo endnu mindre aske. Selvdøde kreaturer skal afgives til kadaveranstalten, døde hunde formentlig ogsaa, nu forleden skød en mand 2 grævlinge og paa dem kogtes der en fortræffelig sæbe.