Tag-arkiv: frimærker

29. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: sæbe – kogt på 2 grævlinge

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Optagelse af børn fra de store byer

Fra Kolding-Egnen skrive til Ribe Stiftstidende b.la.: I den sidste tid har forskellige personer i de slesvigske sogne tæt ved grænsen gaaet rundt med lister og formaaet beboerne til at optage tyske børn væsentligst fra byerne Berlin, Leipzig og Dresden i deres hjem. Det hedder ogsaa, at det er om ikke umuligt saa yderst vanskeligt i Tyskland at faa pladser til konfirmander.

Frimærker som skillemønt

I Nordslesvig bruges nu i stor udstrækning frimærker som betalingsmiddel. De findes overalt i store bundter i beboernes portemonnæer og der haves kun i ringe grad anden skillemønt.

Sæbemangelen

er, som bekendt, stor, og man hjælper sig paa mange maader. Det gamle husmiddel bøgeakse har den fejl, at bøgebrændet ogsaa er knap og bøgetræ giver jo endnu mindre aske. Selvdøde kreaturer skal afgives til kadaveranstalten, døde hunde formentlig ogsaa, nu forleden skød en mand 2 grævlinge og paa dem kogtes der en fortræffelig sæbe.