23. april 1917 – Ribe Stiftstidende: tyske børn til Danmark

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Tyske børn til Danmark

Som meddelt har en dansk læge tilbudt tyske myndigheder at stille 1 million mark til raadighed til anvendelse ved 15,000 tyske børns ophold paa en 3 maaneders rekreation i Danmark. Det er, som det fremgaar at det nu oplyste, læge Thorson, der har stillet dette tilbud, om hvilket man herhjemme intet har vidst, før det omtaltes i tyske blade.

Tyske udtalelser

Lokal-Anzeiger for i fredags udtrykker sin inderligste tak for den danske milliongave, men betoner, at gennemførelsen af planen om at anbringe 15,000 tyske børn i Danmark endnu møder mange vanskeligheder, da de danske og de tyske autoriteters opfattelse med hensyn til gennemførligheden og hensigtsmæssigheden af planen først maa bringes fuldstændig paa det rene. Hvorledes den danske regering ser paa sagen kender man helle ikke nøje her. Men det tyske udenrigsministerium har i hvert fald straks modtaget gaven med største taknemmelighed. Giveren er, hedder det videre, tyskerven. Han har baade i tale og skrift gentagne gange under krigen traadt i skranken for Tyskland og har i de danske blade offentliggjort  et aabent brev mod præsident Wilson.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *