Personside nr. 12.000 er nu oprettet

For få dage siden rundede antallet af personsider 12.000, heraf er der i dette forår f.eks. blevet oprettet personsider for ca. 120 krigsdeltagere fra Asserballe sogn. Det har været muligt at lægge så nye mange personsider alene fra Asserballe sogn på websitet takket være 2 engagerede frivilliges arbejde. Tak for det.

Derudover er mange andre personsider fra forskellige sogne blevet offentliggjort det seneste år, ligesom en lang række sider er blevet redigeret og opdateret med supplerende oplysninger fra både slægtninge og “nye” kilder. Hvis du er interesseret i udviklingen i antallet af personsider, kan du se dette på siden “Krigsdeltagere fra Sønderjylland“.

Krigsdeltager nummer 12.000:
Skulle nogen være interesseret i hvem, der blev oprettet som nummer 12.000, så er det Andreas Schmidt (1892-1960) fra Løjt sogn.

Fremtiden:
De 12.000 svarer til, at 1/3 af de mellem 30.-35.000 indkaldte krigsdeltagere fra det sønderjyske område nu har fået en personside. Det er således noget af en milepæl siden sidens start i 2014, der nu er nået.
Men vi stopper ikke der …. for der er mange flere personsider på vej til websitet.

De frivilliges arbejde
Der er pt. 3 frivillige, der arbejder direkte på websitet med at oprette personsiderne, så der kan desværre gå nogen tid fra indsendelse til personsiden offentliggøres.
De 3 ovennævnte bakkes op af en gruppe flittige frivillige, der laver og forbereder personskemaer til at lægge på websitet.
De frivillige inddrager og gennemgår mange forskellige kilder som f.eks. indsendte oplysninger om krigsdeltagere, der er indsendt til Sønderborg Slot, kirkebøger, folketællinger, affotograferede gravsten, alfabetiske lister (= tyske lægdsruller), digitaliserede kilder på Rigsarkivet (f.eks. krigsfangekort og desertørlister), scannede postkort fra 1914-1918 som er sendt til Sønderborg Slot,  samt  litteratur af forskellig art (herunder erindringer, avisomtaler, lokalhistoriske udgivelser, stater over enkelte erhverv som f.eks. købmænd, Post- og Telegrafvæsenet, sømænd med flere), omtale af afdøde medlemmer i DSK Årbøgerne og meget andet.

Der skal fra hovedredaktionens side lyde en meget stor tak til både tidligere og nuværende frivillige, der har arbejdet med og fortsat arbejder med mange forskellige opgaver, herunder med at gennemgå originale kilder og bøger, med at afskrive kilder, udarbejde personskemaer og lægge oplysningerne på hjemmesiden.
Se f.eks. på siden “Om“, hvem der er eller har været tilknyttet hjemmesiden som frivillig.

Uden jeres store indsats havde projektet med indsamling og registrering af så mange krigsdeltagere ikke kunnet gennemføres.

Indsendte oplysninger:
Mange slægtninge og lokalhistorisk interesserede har også indsendt oplysninger og fotos til Sønderborg Slot om enkelte krigsdeltagere. Den interesse og opbakning skal der også lyde en tak for.

De mange indsendelser giver travlhed hos de 3 frivillige, der arbejder direkte på personsiden. Der kan derfor gå nogen tid fra indsendelse af oplysningerne og til disse kommer på websitet.

Vi håber, at indsendere har forståelse for, at det kan tage tid at oprette en personside, redigere de indsendte oplysninger og evt. bilag, samt evt. søge supplerende oplysninger og at lægge oplysningerne på websitet.

Har du også oplysninger om en krigsdeltager, der endnu ikke har fået en personlig side?
Det er fortsat muligt at indsende supplerende oplysninger og personskemaer til museet via mail, hvorefter museet koordinerer og sender oplysningerne videre til de frivillige.
Læs mere på siden ”Indsend oplysninger” om, hvordan du kan bidrage med oplysninger.

Man kan stadigt melde sig som frivillig – kontakt da venligst Hanne C. Christensen via mail, der koordinerer arbejdsopgaver mellem de frivillige, så der mindst muligt dobbeltarbejde.

2 tanker om “Personside nr. 12.000 er nu oprettet”

 1. Stort TAK ! Stort TIL LYKKE !

  Det er flot og stort, at ‘vi’ nu er så langt.

  Det kunne nu være en god grund til at reklamere lidt for ‘StoreKrig’ via diverse slægtsforskningssider og -foreninger. Flere af disse udsender nyhedsbreve, og her burde StoreKrig’s personsider nævnes.

  Danske Slægtsforskeres seneste nyhedsbrev er fra 16. maj 2022, se fortegnelsen på https://slaegt.dk/om-os/om-foreningen/nyhedsarkiv/
  Bladet Slægtsforskeren kommer 4 gange om året, se https://slaegt.dk/om-os/tilbud/bladet-slaegtsforskeren/

  MyHeritage.dk har en Blog: https://blog.myheritage.dk
  Og MyHeritage.dk udsender nyhedsbreve, seneste er fra 14. april 2022:
  https://www.myheritage.com/email/22041400e1efde0e35d3c49f805fe93d
  Nyhedsbrevene er knyttet til medlemskab, og tilsyneladende findes der ikke oplysning eller oversigt på webstedet / hjemmesiden. Men man kan være gratis medlem af MyHeritage.

  – – –
  Om ‘dokumentstyring’ af personsider:
  Mon ikke der kunne indføres en form for datering på den enkelte personside ?
  For nye sider og ved ændring af sider kunne der noteres dato for oprettelse eller ændring. Eventuelt også et versionsnummer.

  – – –
  Personsiderne på ‘StoreKrig’ er en ‘online kenotaf’.
  ‘Auckland Museum’ / ‘Auckland’s War Memorial Museum’ (i New Zealand) bruger betegnelsen ‘online cenotaph’ om sine personsider for soldater i 1VK (og andre krige / konflikter):
  https://www.aucklandmuseum.com/war-memorial/online-cenotaph

  The Cenotaph Database was launched by Auckland War Memorial Museum in December 1996.

  Det ser dog ikke ud til, at andre websteder, museer eller lande har taget denne udvidelse af ordet cenotaph / kenotaf til sig.

  Ordet cenotaph, på dansk kenotaf, kommer fra græsk kenos taphos, tom grav: Et kenotaf er et gravmæle for en afdød, hvis lig er gået tabt, eller hvis grav befinder sig et andet sted. ‘The Cenotaph’ er et krigsmindesmærke i gaden Whitehall i London. Google definerer cenotaph som “a monument to someone buried elsewhere, especially one commemorating people who died in a war.”)

  (“The Cenotaph was designed by Edwin Lutyens as a secular memorial because the war dead were from a dizzying array of peoples, nations and creeds.”

  Ordet Cenotaph er nævnt en enkelt gang her på ‘StoreKrig’, i en kommentar fra Asger Ousager om mindestenen på Burkal Kirkegård:
  “Skønt de jo rent faktisk var tvunget til at kæmpe på Centralmagternes side, er formsproget i mindestenen Ententens, dvs. fransk/britisk, jf. the Cenotaph i London.”

  Mindestenen på Kirketorvet i Sønderborg har også form som en katafalk.
  (Katafalk är ett upphöjt underlag för en likkista / En katafalk er en forhøjning til anbringelse af en ligkiste).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *