Schmidt, Andreas (1892-1960)

Senest ændret den 21. august 2022 23:03

Persondata
Født: 13/08-1892, Stollig, Løjt sogn.
Død:
27/09-1960, Aabenraa sogn.
Begravet 30/09-1960 på Aabenraa sogns kirkegård.
Uddannelse:

Erhverv: Dyrlæge. Dr. med. veterinær.
Bopæl: Aabenraa. Flyttede marts 1920 til København. Fra 1920´erne bosat i Aabenraa.
Hustru: Gift 01/07-1932 i Ribe med Helga Stengaard Hansen (1906-1982).
Børn (før krigsafslutningen): –

Andet: Bror til Adolph Schmidt (1894-1971).
Fætter til Albert Adolph (1891-1961).

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er):
Rang:
Andet: Ifølge den alfabetiske liste (= lægdsrulle) for sessionsåret 1912 blev værnepligten foreløbig udsat til 01/10-1915 på grund af Andreas Schmidts ”Berechtigungs-Schein”.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 1915
Udtrådt:
Enhed(er): Landwehr-Feldartillerie-Regiment 12, 4 Batterie. (i november 1916 -juli 1917. Kilde: Brevsamling).
Fuhrparkkolonne 20 (i september 1917. Kilde: Brevsamling).
Rang: Feldunterveterinär (i 1916-1917 ifølge brevsamling)
Særlig tjeneste: –
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:

Efter krigen
Dyrlæge i Aabenraa.
Var november 1930 ugift.

Biografi for Andreas Schmidt (1892-1960), trykt i Den Danske Dyrlægestand, 1956.

Kilder
Fødselsbiregister, Løjt, RAA.

Alfabetiske lister (= lægdsruller), Aabenraa Landråd, 1912 (årgang 1892), Stollig, Rigsarkivet.  (Eksternt link, maj 2022).

Folketælling 01/02-1921, Københavns kommune, H. Steffensvej 5, Rigsarkivet. Opført på tillægsliste.
Folketælling 05/11-1925, Aabenraa købstad, Nørreport 1. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Aabenraa købstad, Nørreport 34. Rigsarkivet.

Kirkebog, Sct. Catharinæ sogn, Ribe, Rigsarkivet.

Dødsbiregister, Aabenraa, RAA.
Kirkebog, Aabenraa sogn, døde, RAA.

Brevsamling på Sønderborg Slot.

Publikationer
Den danske Dyrlægestand“, udgivet 1956.

Dødsfald”, Flensborg Avis, 28/09-1960. Afskrift: ”Dyrlæge Andreas Schmidt, Karpedam 18, er pludselig død i en alder af 68 år”.

Der Nordschleswiger, 14/07-1982.   Afskrift: “Todesfälle im Grenzland. Helga Stengaard Schmidt, Apenrade”.

Fotos

2 tanker om “Schmidt, Andreas (1892-1960)”

 1. https://arkiv.dk/vis/3369262
  Bog: ‘Danske Dyrlæger 1779-1947’, 1949, J. Philip Hansen og C. Grove Vejlstrup.
  https://slaegtsbibliotek.dk/931304.pdf
  “Schmidt, Andreas. Født 13. August 1892 i Stollig, Aabenraa. Forældre: Gaardejer Jep Schmidt og Hustru M. Adolph. Gift 1932 med Helga Stengaard Hansen, Datter af Gaardejer I. P. Hansen, Ribe, og Christine Stengaard.
  Eks. fra Hannover. Artium 1913 (Flensborg). Deltog i Verdenskrigen 1914-1918. Studeret ved Højskolerne i München, Berlin, Hannover. Dr. med. vet. Februar 1921 (Hannover). 3 Maaneders Studium ved Veterinærskolen i København. Praksis i Aabenraa fra April 1922.
  Adresse: Aabenraa.”
  (Artium = studentereksamen).

  (”Stater”. En bibliografi: http://minjyskeslaegt.dk/index.php?title=Stater._En_bibliografi
  En stat er en fortegnelse med biografiske oplysninger om personer inden for samme fagområde).

  (Ved søgning er det ikke nok at søge på “Andreas Schmidt”. Der skal også søges på “Schmidt, Andreas” (med ‘gåseøjne’)).

  Bog: ‘Den danske dyrlægestand’, 4. udgave, 1956, ved Philip Hansen
  https://slaegtsbibliotek.dk/929073.pdf
  Med foto !
  “SCHMIDT, Andreas, dr. med. vet., E. K. IL, Aabenraa, f. 13.8. 1892 i Stollig, Aabenraa. – Søn af gdr. Jep Schmidt og hustru, f. M. Adolph. – Gift 1932 m. Helga Stengaard Hansen, datter af fhv. gdr. I. P. Hansen, Ribe, og hustru, f. Christine Stengaard.
  Eksamen 1920 (Hannover). – Artium 1913 (Flensborg). – Deltog i verdenskrigen 1914-18. Studeret v. højskolerne i München, Berlin, Hannover. Dr. med. vet. feb. 1921 (Hannover). 3 mdr. studium v. Veterinærskolen i Kbh. Prakt. i Aabenraa fra april 1922. Tilsynsførende dyrlæge v. Aabenraa eksportmarked fra 1924.
  Litt, arb.: Rundzellensarkom der Thümusdrüse beim Rind. (Diss. inaug.).”
  (Rind = kvæg).

  https://denstorekrig1914-1918.dk/personside-nr-12-000-er-nu-oprettet/
  31. maj 2022
  Personside nr. 12.000 er nu oprettet.
  Krigsdeltager nummer 12.000:
  Skulle nogen være interesseret i hvem, der blev oprettet som nummer 12.000, så er det Andreas Schmidt (1892-1960) fra Løjt sogn.

  Folketælling FT-1940: Helga Stengaard er født 18. september 1906 i Astofte, Føvling sogn. Gift 1. juli 1932. 2 børn født 1933 og 1935. I husstanden også en husassistent.

  (Astofte ligger ved Tobøl mellem Brørup og Gredstedbro / Ribe. (Nord for Kongeå-grænsen)).

  Helga boede i 1916 (FT-1916) i Astofte, Føvling sogn, hos sine forældre Jørgen P. Hansen (født 16. april 1874) og Krestine H. (født 1865). Faderen Jørgens erhverv er landbrug.
  Iht. FT-1921 flyttede hele familien i 1917 til Gravsgade i Ribe. Faderen Jørgen er kreaturhandler. Begge Helgas søstre står som seminarieelever (hvilket dog ikke kan passe for søsteren Signe, som kun er 16 år).
  Ved FT-1925 er Helga 19 år gammel. Hun står som tandtekniker og bor som logerende hos tandtekniker Else Jakobsen i Ringkøbing.
  Ved FT-1930 bor forældrene uden børn i Gravsgade 158 i Ribe. Faderen Jørgen er avlsbruger. (Samme betegnelse er angivet for Jørgen i FT-1925). I husstanden / på adressen bor også en logerende.

  (Betegnelsen avlsbruger blev brugt om en landmand, som havde sin jorder liggende på bymarken uden for byens grænser, men sin bolig og sine avlsbygninger og stalde liggende i selve byen.)

  Kirkebog Ribe Sct. Catharinæ Sogn, Kontraministerialbog, opslag 166:
  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125800#167982,28211122
  Ægteviede 1. juli 1932 i Ribe Domkirke: Andreas, dyrlæge i Aabenraa, og Helga, tandtekniker, Gravsgade 158, Ribe.
  Andreas er søn af Gaardejer Jep Schmidt og Hustru Anne Marie Sophie Elisabeth Adolph af Løjt.

  (Gravsgade er den sydlig grænse af den gamle Ribe by. Gravsgade 158 findes ikke i nutiden, altså ikke som husnummer. FT-1921 og FT-1925 angiver, at 158 er et matrikelnummer. Men tallet er måske blot skrevet på en forkert linie. Linien under er til ejendommens gadenummer).

  Der Nordschleswiger, 1982-07-14, side 6:
  “Todesfälle im Grenzland
  Helga Stengaard Schmidt, Apenrade”

  Mediestream Avis har svar i 4 andre aviser i dagene 13. – 15. juli 1982. (Men ‘Begrænset adgang’).

  Personsiden ovenfor angiver, at Andreas S. er slægtning til Albert Adolph (1891-1961).
  Denne Albert A. er en fætter:
  Andreas S. og Albert har et ‘sæt’ bedsteforældre til fælles, og Andreas S.’s mor og Alberts far var søskende:

  Andreas’ mor var Anne Marie Sophie Elisabeth Adolph, født i Nolde (ligger i Burkal sogn), 18.02.1857 – 20.05.1920. (På gravstenen i Løjt står Marie Schmidt).

  Albert Adolph var født 10/07-1891 i Nolde, Burkal sogn (Slogs Herred i Tønder Amt). Hans forældre var Andreas Martin Adolph og Maria, født Bucka. Iht. kirkebogen for Burkal sogn, døbte, opslag 120:
  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22019203#450454,80728489
  Iht. FamilySearch var Alberts far, Andreas Martin Adolph, født 16. juni 1850. Hans forældre var Peter Heinsen Adolph, født 31 December 1812, og Anna Botilla Catharina Schmidt, født 19. Februar 1819 i Løjt.
  (Tilsyneladende har der i et par generationer været forbindelse mellem familierne Schmidt i Løjt og Adolph i Burkal).

  Iht. FamilySearch havde Alberts far, Andreas Martin A., en søster med navnet Ane Marie Adolph, født 18. Februar 1857. Det fulde navn var Ane Marie Sophie Elisabeth Adolph, datter af Peder Hrinsen (?) Adolph og Ane Bodille Catharine Schmidt. Iht. kirkebogen for Burkal sogn, døbte, set via FamilySearch.

  ‘Repetition’, nu med links til sider i kirkebogen for Burkal sogn, Kontraministerialbog, ny skanning i farver:

  Andreas Martin Adolph, født 16. juni 1850, fødsel og dåb: Opslag 105:
  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22019203#450451,80728070
  A.M.A.’s forældre er Peter (skrevet som om der står Potor) Heinsen Adolph og Anna Bothilla Cathrine.

  Søster:
  Ane Marie Sophie Elisabeth Adolph, født 18. Februar 1857, fødsel og dåb: Opslag 139:
  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22019203#450451,80728104
  A.M.S.E.A.’s forældre er Peter Heinsen Adolph og Anna Bothilla Cathrine, født Schmidt. En af fadderne er Marie Schmidt fra Løjt Kirkeby.

  – – –
  Et postkort fra Andreas Schmidt 17. marts 1915 til forældrene, adresseret til Hofbesitzer Jep Schmidt, er blevet transskriberet som et led i den ‘Gotiske udfordring’:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/den-gotiske-udfordring-33/#comment-35325
  Andreas er Kanonier, 9. AK, 18. Div., Feldart.Rgt. _Nr. 9, 1. Abteilung, Leichte Munitionskolonne. (Munition = ammunition)

  Andreas skriver i kortet, at han har modtaget pakke fra forældrene og fra familie i Nolde.
  Andreas henvender sig i kortet til I.M.: “du schreibst, l. M., ich wäre sehr sparsam mit Schreiben” og “Aber du bist auch etwas sparsam l. M., du schreibst immer nur so wenig”.
  Jeg kan ikke gætte, hvem I.M. er. (I kan stå for et J).

  1. Til Erik Sommer.

   Tak for din kommentar.

   Bogen “Danske Dyrlæger 1779-1947” er blot én af de stater, der pt. er ved at blive gennemgået. Når gennemgangen er afsluttet vil værket og oplysningerne derfra blive tilføjet på personsiden (og de andre omtalte dyrlægers personsider).

   Dine supplerende oplysninger om vielsen og hustruens fødsels- og dødsår tilføjer jeg på personsiden. De øvrige oplysninger vil alene fremgå af din kommentar.

   I den gotiske udfordring som du henviser til ang. forkortelsen “I.M.”, er det sandsynligvis ikke et stort I, men et lille l og dermed en forkortelse for “liebe Mutter”, da Andreas Schmidt skriver til sine forældre.
   Kortet er ét af flere som pt. bringes i “Den gotiske udfordring”.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918