9. juli 1919. Forfølgelse af lærere pga dansk sindelag

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

9. Juli: Forfølgelse mod Lærer D. Schuldt i Gottrupel og Lærer J. Bogensee i Skardebøl for dansk Sindelag.

Landraad Wallroth har i Gaar haft alle sine Amtsforstandere og Kommuneforstandere samlet til Krigsraad; han har blandt andet beordret en offentlig Prøveafstemning.

»Politiken« advarer mod en ny Flensborg-Diskussion paa en Maade som om Kravet om Flertal i Flensborg ikke er ubetinget.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *