7. maj 1920. Ministeriet Neergaard udnævnt

Ministeriet Friis’ Afskedigelse og Ministeriet Neergaards Udnævnelse Statstidende, 7. Maj 1920:

Hans Majestæt Kongen har under 5. d. M. bevilget den af Statsminister M. P. Friis for sig og sine Kolleger allerunderdanigst indgivne Afskedsbegæring og har allerhøjest udnævnt Folketingsmand N. Neergaard til Statsminister
og til Finansminister
samt udnævnt overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister, Kammerherre Harald Scavenius til Udenrigsminister, Folketingsmand J. C. Christensen til Kirkeminister
Folketingsmand Klaus Berntsen til Forsvarsminister,
Folketingsmand, Redaktør Sigurd Berg til Indenrigsminister, Højskoleforstander J. Appel til Undervisningsminister, Landsdommer, tidligere Amtmand Svenning Rytter til Justitsminister,
Folketingsmand, Direktør M. N. Slebsager til Minister for offentlige Arbejder,
Forstander for Dalum Landbrugsskole Th. Madsen-Mygdal til Landbrugsminister og Grosserer,
Medlem af Sø- og Handelsretten i København Tyge J. Rothe til Handelsminister.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1937.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *