7. maj 1919. På tur i Angel: “Intet ordentligt Menneske vil stemme for Danmark.”

Redaktør Anders Lebeck tog i maj 1919 på en rejse i Angel for at undersøge, om Danevirkebevægelsens påstande om en spirende danskhed var sande. Hans meget lange beretning fra rejsen bringes her og de kommende dage som følgeton, dog af hensyn til læseligheden fordelt på flere indlæg end antallet af Lebecks rejsedage.

Mandag
Jeg fortsætter min Tur gennem Angel, kører over Sørup og Sterup til Gelting ude ved Bæltet, gør fra Kappel en lille Afstikker over Pontonbroen til Svansø, cykler med Slesvig-chausseen til Sønder Brarup og videre frem, opdager stadig nye landskabelige Skønheder.

Hist og her gør jeg Holdt. Mens jeg Staar og ser ud over den brede Dal mellem Sønder og Nørrre Brarup, hører jeg for første Gang i Aar Gøgens Kuk-Kuk!

Alle Vegne, hvor jeg træffer Folk, giver jeg mig i Samtale med dem. Spørger om Vej, eller hvor langt der er til den eller den By, – for at faa dem ind paa det brændende Spørgsmaal.

I en By i det østlige Angel ser jeg ind til Præsten, en høj, blond Mand, der ivrigt bakker paa sin Pibe, – Dagen i Forvejen prædikede han ved Sørgegudstjenesten – efter hvad jeg hørte af Læreren i samme By – over Teksten ”wahre treu, was schwer errungen”: han forsikrer mig, at i hans By vil intet ordentligt Menneske stemme for Danmark, – selv om man vilde søge at paavirke Stemningen ved Uddeling af Skotøj Klæder og Levnedsmidler, saadan som der var ham fortalt, at der blev gjort paa Graastenegnen! –

Jeg gaar ind i Bøndergaarde og Mejerier og taler med Folk: jeg indleder Samtaler med Arbejdsfolk og Haandværkere: Jeg giver mig i Lag med hvem som helst, jeg støder paa, – men intet Steds lykkes det mig at faa en Ytring, der i ringeste Maade var Udtryk for venlige Følelser mod Danmark, derimod nok Udbrud af gammelt Nag, eller forbavset Maaben over, at nogen kunde falde paa den Tanke, at Angel skulde til Danmark igen.

En Gaardejer, jeg traf udenfor hans Gaard, sluttede sine Udviklinger med at sige: Kommer vi til Danmark, skal De bare se, hvad det vil give af Krach og Krakehl!

Anders Lebeck: Gennem Angel til Dannevirke. Skildringer og Indtryk fra en Rejse i Maj 1919.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *