7. juli 1919. Cornelius Petersen anholdt igen – husundersøgelser i Vester Anflod

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

7. Juli: Mellemslesvigsk Udvalg drøfter Afstemningsordningen og udarbejder en Indstilling om Flensborgs Forvaltning.

I Gaar løslodes Wall, men Amtsforstanderen har stillet ham under polititilsyn og  kræver, at han skal melde sig to Gange om Dagen.

I Sørup holdtes i Gaar et tysk Møde, hvor man vedtog at oprette et slesvig-holstensk Angrebs- og Forsvarsforbund og at offentliggøre et Truselsbrev til den danske Regering.

Cornelius Petersen blev atter anholdt 5. Juli i Tønder mens der holdtes Husundersøgelse paa hans Gaard, men løsladt 6. Juli.

D. Thomsen i Vindert har nedlagt sit Mandat i Nationalforsamlingen.

Handelskamret gør Reklame for en paatænkt Frihavn i Flensborg.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *