7. januar 1915. Danske aviser til sønderjyske krigsfanger i England?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Sønderjydske Krigsfangers Aviser
Dem maa de ikke faa, men ellers er gaver velkomne
For nogen Tid siden henvendte Billedhugger Johannes Mølgaard sig til nogle Bladredaktioner og bad dem om at sende ham Aviser til Uddeling mel­lem de Sønderjydske Fanger, der i Øje­blikket opholder sig i de britiske Fange­lejre.
Idéen var smuk, man den kan des­værre ikke gennemføres – Fangerne maa ikke modtage aktuelle Aviser.

Sekretær William Lawrence i Krigs­fangernes Efterretnings-Bureau i Lon­don har, efter hvad “Kolding Avis” erfarer, sendt Billedhugger Mølgaard følgende venlige Brev:

“Jeg skriver for at udtrykke min Beklagelse over, at det ikke er muligt at omsende de Aviser, De har været saa venlig at sende til vort Kvarter for Fangerne, der kommer fra Nord­slesvig.

Under ingen Omstændigheder er det tilladt Fanger at modtage aktuelle Aviser, og denne Bestemmelse kan ikke ophæves overfor de slesvigske Fanger.

Vi sympatiserer hjærteligt med dem og deres danske Venner i Deres Hen­sigt at vise Fangerne fra Slesvig, at de mindes dem som Kammerater og Landsmænd. Og netop derfor vil jeg gerne spørge Dem, om de vilde sende nogle Bøger og Magasiner i det dan­ske Sprog.

Disse og saadanne Fornødenheder som Tobak, Chokolade, Linned m.m., som de kunde ønske at sende til de nordslesvigske Fanger, skal blive for­delt iblandt dem, og jeg skal lade det være mig en personlig Glæde at overvaage, at Gaverne kommer til de rette Mænd”

Der ligger i de sidste Ord en ven­lig Opmærksomhed, som vi med Glæde lader gaa videre til danske Læ­sere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *